13 phân thế kiếm Vovinam

Đăng ngày 26/11/2013 bởi . Lượt xem bài: 1621

13 phân thế kiếm Vovinam

Một thế trong bài song luyện kiếm Vovinam

Phân thế của 13 thế kiếm trong Vovinam:

1. KIẾM TẢO HOÀNH THÂN:

*. Tấn công: – Thủ Trảo mã: 
– Bước chân phải lên (trảo mã trái) kiếm chém ngang lườn từ phải sang, 
– Rồi bước chân trái dài lên đinh tấn trái kiếm chém. vào chân từ bên trái sang.
*. Phản đòn: – Thủ trảo mã
– Lui chân trái ra sau (Trảo mã trái), vớt kiếm từ phải sang để đỡ.
– Xà chân trái xuống thấp, kiếm chém gạt từ trái sang 
– Đứng dậy Đinh tấn trái kiếm chém ngang vào bụng đối phương.

2. PHONG KIẾM ÁP ĐỈNH:

*. Tấn Công:
– Đinh tấn phải kiếm chém thẳng xuống đầu
*. Phản đòn:
– Bước chân trái né sang trái đứng trung bình tấn chân trái trước, tay kiếm gạt vòng tứ trái sang đè kiếm đối phương xuống.
– Bước chân phải lên đinh tấn phải kiếm chém thẳng xuống đầu.

3. TỤ LỰC KIẾM PHI:

*. Tấn công:
– Bước chân phải lên (trảo mã trái) kiếm chém vớt từ dưới lên – từ bên phải sang
*. Phản đòn:
– Lui chân trái về sau (trảo mã trái) gạt kiếm từ dưới lên bên phải sang.
– Bước chân phải lên đinh tấn phải vớt kiếm vòng từ dưới chém lên

4. TẢ DỰC PHÁ KIẾM:

*. Tấn công:
– Bước chân phải lên Đinh tấn phải kiếm chém bổ xuống đầu .
*. Phản đòn:
– Bước né chân trái sang trái (trảo mã trái) tay kiếm gạt từ trái dìm kiếm xuống.
– Vẫn trảo mã trái kiếm vớt bên phải từ dưới lên
– Chuyển đinh tấn phải chém kiếm ngang vào sườn từ bên trái sang.

5. HỮU DỰC THÍCH KIẾM:

*. Tấn Công:
– Đinh tấn phải kiếm chém bổ xuống đầu.
*. Phản đòn:
– Bước chân phải né sang phải (trảo mã phải) kiếm gạt từ phải dìm xuống
– Vẫn trảo mã phải chém kiếm vớt từ bên trái ở dưới lên
– Bước chân phải lên đổi (trảo mã trái) kiếm chém xéo từ trên xuống
– Bước chân phải lên đinh tấn phải kiếm đâm thẳng vào cuống họng.

6. PHONG UYỂN TÁN VÂN:

*. Tấn công:
– Đinh tấn phải, kiếm chém vào chân từ phải sang
*. Phản đòn:
– Rút chân trái lên đứng độc cước tấn phải, tay kiếm chém vớt từ dưới lên – bên trái
– Đinh tấn trái kiếm đâm vào cổ

7. LUÂN THÂN SÁT ĐỊCH:

*. Tấn công:
– Đinh tấn phải, kiếm chém từ phía sau vào cổ đối phương từ phải sang.
*. Phản đòn:
– Đứng quay lưng lại đinh tấn phải
– Bước chân trái lui ra sau xoay người lại ngược chiều kim đồng hồ, chuyển đinh tấn phải tay kiếm chém đỡ ngang từ phải sang.
– Bước tới đinh tấn trái, kiếm chém vào lườn từ trái qua

8. TẢ TOẠ HỮU THÍCH:

*. Tấn công:
– Đinh tấn phải, kiếm chém vào cổ từ phải qua 
*. Phản đòn:
– Bước chân trái sang trái xà người đinh tấn trái thấp kiếm chém vớt vào lườn từ phải qua.
– Chuyển (trong tâm) người sang phải kiếm chém vớt ngược lại từ bên trái sang
– Bước chân phải lên đinh tấn kiếm đâm từ ngoài vào tim.

9. HỮU TOẠ TỎA THÍCH:

*. Tấn công:
– Đinh tấn phải, kiếm chém vào cổ từ trái sang.
*. Phản đòn: 
– Lòn người sang phải đinh tấn phải thấp đồng thời kiếm chém vào sườn từ trái sang (chém chéo từ dưới lên)
– Chuyển trong tâm về chân trái kiếm chém ngược lại từ phải sang (chém chéo từ trên xuống)
– Bước chân trái lên đồng thời rút chân phải lên chụm chân với chân trái, kiếm từ dưới đưa lên đâm thẳng vào cổ.

10. KIẾM THẦN ĐOẠT MỆNH:

*. Tấn công:
– Đinh tấn phải, kiếm đâm thẳng vào lồng ngực.
*. Phản đòn:
– Lách người sang trái đinh tấn trái, kiếm gạt ngang từ bên trái sang (mũi chỉ thiên)
– Bước chân phải lên (trảo mã trái) kiếm chém ngang vào sườn từ phải sang.
– Bước chân trái lên đinh tấn trái, kiếm chém ngang vào cổ từ trái sang.

11. TỎA KIẾM TRUY HỒN:

*. Tấn Công: 
– Đinh tấn trái, kiếm chém vào chân từ trái sang.
– Đinh tấn phải kiếm chém. ngang vào cổ từ phải sang.
*. Phản đòn:
– Rút chân trái ra sau đứng trảo mã trái tay kiếm chém vớt song song người từ trái sang.
– Rút lui chân phải ra sau (trảo mã phải) tay kiếm chém đỡ, chém ngang từ phải qua, mũi chỉ thiên
– Bước chân trái lên đinh tấn trái kiếm vớt từ dưới lên giữa người đối phương.

12. ĐỘC HÀNH LIÊN KÍCH:

*. Tấn công:
– Đinh tấn phải, kiếm chém vào chân từ phải sang. 
*. Phản đòn:
– Nhảy chân trái về sau rút chân phải lên độc cước tấn trái, kiếm chém vớt từ dưới lên bên phải qua. 
– Đinh tấn phải, kiếm đâm thẳng vào bụng
– Bước lên đinh tấn trái, kiếm đâm thẳng vào cổ.

13. NGOẠ LONG HÓA VŨ:

*. Tấn công: 
– Bước chân trái ra sau trảo mã trái, tay kiếm chém vớt vào đầu từ phải sang 
– Bước chân trái lên đinh tấn trái, kiếm đâm thẳng vào cổ.

*. Phản đòn: 
– Hụp đầu xuống, Bước chân phải ra sau xà xuống tay kiếm chém vớt dưới chân
– Bước chân phải lên (đứng trảo mã trái) tay kiếm đỡ ngang từ phải sang.
– Xoay người ra sau đạp vào ngực .

* Nguồn ảnh: //vodaoquan.com

* Video tham khảo (nguồn: Youtube)

Võ Thủy (Sưu tầm)


Xem thêm : 

Mọi bình luận cho bài viết xin viết bằng tiếng Việt có dấu . Xin cảm ơn!

Gửi phản hồi

*

vovinam thái nguyên