150 võ sinh tham gia Khóa tập huấn Aikido quốc tế lần I năm 2017

0

Thu hút 150 võ sinh tham gia, Khóa tập huấn Aikido quốc tế dưới sự hướng dẫn tận tình của Shihan Yoshinobu Irie (6 đẳng Aikikai) đã kết thúc thành công tốt đẹp.

2 150 võ sinh tham gia khóa tập huấn aikido quốc tế lần i năm 2017 150 võ sinh tham gia Khóa tập huấn Aikido quốc tế lần I năm 2017 2

Yoshinobu Irie là một võ sư có bề dày kinh nghiệm về truyền bá và giảng dạy Aikido tại Nhật Bản cũng như là khắp các nước trên thế giới.

4 150 võ sinh tham gia khóa tập huấn aikido quốc tế lần i năm 2017 150 võ sinh tham gia Khóa tập huấn Aikido quốc tế lần I năm 2017 4 1

Khóa tập huấn bao gồm 3 buổi tập kéo dài trong 2 ngày 11 và 12 tháng 3 tại Nhà thi đấu Phú Thọ TPHCM.

12 150 võ sinh tham gia khóa tập huấn aikido quốc tế lần i năm 2017 150 võ sinh tham gia Khóa tập huấn Aikido quốc tế lần I năm 2017 12 1

Các võ sinh tập luyện rất hăng say dưới sự hướng dẫn của Shihan Irie.

11 150 võ sinh tham gia khóa tập huấn aikido quốc tế lần i năm 2017 150 võ sinh tham gia Khóa tập huấn Aikido quốc tế lần I năm 2017 11 1

Shihan Yoshinobu Irie hướng dẫn kỹ thuật đòn Shomen Ikkyo Ura.

10 150 võ sinh tham gia khóa tập huấn aikido quốc tế lần i năm 2017 150 võ sinh tham gia Khóa tập huấn Aikido quốc tế lần I năm 2017 10 1

Các võ sinh thực hiện kỹ thuật khóa của đòn Nikkyo.

9 150 võ sinh tham gia khóa tập huấn aikido quốc tế lần i năm 2017 150 võ sinh tham gia Khóa tập huấn Aikido quốc tế lần I năm 2017 9 1

8 150 võ sinh tham gia khóa tập huấn aikido quốc tế lần i năm 2017 150 võ sinh tham gia Khóa tập huấn Aikido quốc tế lần I năm 2017 8 1

Đòn ném (nage) cũng là một trong những kỹ thuật đặc trưng của Aikido.

7 150 võ sinh tham gia khóa tập huấn aikido quốc tế lần i năm 2017 150 võ sinh tham gia Khóa tập huấn Aikido quốc tế lần I năm 2017 7

Khóa là một trong những kỹ thuật quan trọng để kết thúc đòn và khống chế đối phương.

6 150 võ sinh tham gia khóa tập huấn aikido quốc tế lần i năm 2017 150 võ sinh tham gia Khóa tập huấn Aikido quốc tế lần I năm 2017 6 1

5 150 võ sinh tham gia khóa tập huấn aikido quốc tế lần i năm 2017 150 võ sinh tham gia Khóa tập huấn Aikido quốc tế lần I năm 2017 5 1

Các võ sinh thực hiện kỹ thuật Kokyu Ho trước khi kết thúc buổi tập.

1 150 võ sinh tham gia khóa tập huấn aikido quốc tế lần i năm 2017 150 võ sinh tham gia Khóa tập huấn Aikido quốc tế lần I năm 2017 1 1

Shihan Yoshinobu Irie chụp ảnh lưu niệm cùng các võ sư, võ sinh tham gia Khóa huấn luyện Aikido quốc tế.

 

Tuyên Huy (vothuat.vn)

Facebook Comments
Share.

Leave A Reply