Danh sách lịch tập các CLB Vovinam Thái Nguyên 2014

Đăng ngày 10/01/2014 bởi . Lượt xem bài: 3815

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

 photo THCSANKHANH_zps14528667.jpg

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

 photo THSonCam3_zps7f3871f9.jpg

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

Kích vào ảnh để xem vị trí câu lạc bộ trên bản đồ.

————————————————————————————

 

 

BỘ MÔN VOVINAM – VIỆT VÕ ĐẠO TỈNH THÁI NGUYÊN


Xem thêm : 

Mọi bình luận cho bài viết xin viết bằng tiếng Việt có dấu . Xin cảm ơn!

Gửi phản hồi

*

vovinam thái nguyên