Khóa gỡ căn bản trình độ I – II – III

17

KHÓA GỠ CĂN BẢN TRÌNH ĐỘ 1:
Khóa gỡ căn bản trình độ 1bao gồm 12 đòn, dùng cho tự vệ nhập môn thi lên lam đai.

1. Bóp cổ trước lối 1:
– Bước chân phải sang phải, đồng thời trùng gối, hạ thấp người xuống, 2 tay chắp lại phía trước ngực.
– Vươn thẳng người lên, 2 tay từ dưới đánh mạnh lên cao giữa 2 tay của đối phương (2 tay vẫn chắp lại).
– 2 tay từ trên chém mạnh xuống 2 bên cổ đối phương (chém lối 2).
– 2 tay giữ cổ đối phương kéo về trước, đồng thời lên gối phải (gối số 1) vào bụng.

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
2. Bóp cổ trước lối 2:

– Tay trái đối phương đặt sau gáy, tay phải bóp vào yết hầu.

– Bước chân phải chéo về phía trước – bên trái, giẫm mạnh lên bàn chân phải đối phương. Tay phải đưa lên cao, xoay người sang trái, chém mạnh từ trên xuống cho 2 tay đối phương bật ra.
– Chuyển đinh tấn phải, đánh chỏ phải  số 2 vào thái dương đối phương.

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
3. Bóp cổ sau:
– Bước chân phải ra sau gài phía sau chân trái đối phương.
– Tay phải đưa lên cao, cúi đầu và xoay người sang bên phải đồng thời chém mạnh tay xuống về hướng trái cho 2 tay đối phương bật ra.
– Chân trái đứng trụ, đá chém tay phải chân phải (chém vào cổ và đá quyét vào gót chân trái đối phương).

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
4. Nắm ngực áo lối 1:

– Dùng ngón cái của tay phải bấm vào góc chữ V của ngón giữa và ngón trỏ tay phải đối phương cho đối phương lỏng tay ra, dùng 4 ngón tay còn lại nắm vào cạnh tay đối phương xoay lật lên.
– Dùng tay trái đánh vào khuỷu tay của đối phương bẻ cong ra sau lưng,
– Dùng tay trái đè mạnh vào khuỷu tay cho đối phương cúi xuống, chân trái giẫm lên bàn chân phải đối phương (để tránh trường hợp đối phương phản công lại) đồng thời xoay người sang phải (ngược chiều kim đồng hồ) đứng trung bình tấn.

– Lưu ý: Khi kết thúc phải luôn khống chế đối phương bằng cách tác động 2 lực vào khớp vai phải và cổ tay phải đối thủ (bẻ ngược ra sau).

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
5. Nắm ngực áo lối 2:
– 2 tay từ trên chặt mạnh xuống, tay trái chặt ngay cổ tay đồng thời nắm giữ lại, tay phải chặt ngay khuỷu tay cho đối phương cúi về trước.
– Đánh chỏ phải vào mặt, xong đánh chỏ trái (chỏ số 7).

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
6. Ôm trước không tay:
– Tay trái nắm tóc ở phía sau, kéo đầu đối phương cho ngửa lên (trường hợp không có tóc, tay trái ôm chặt đầu phía sau), cạnh ngoài bàn tay phải đánh vào yết hầu.
– Bước chân phải lên gài sau chân phải đối phương, đứng trung bình tấn, đồng thời quật ngã đối phương.

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
7. Ôm trước cả tay:
– Bước lùi chân phải về sau đứng đinh tấn trái, đồng thời 2 tay dùng sức đánh bung ra 2 bên hông.
– Chém mạnh 2 tay vào sườn đối phương (chém số 4).
– 2 tay nắm hông kéo mạnh đối phương về, đồng thời lên gối phải vào bụng.

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
8. Ôm sau không tay:
– Chân phải  đạp mạnh vào chân phải của đối phương, đồng thời chém tay phải vào hạ bộ đối phương, xoay người chém tiếp tay trái vào hạ bộ.

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
9. Ôm sau cả tay:
– Xoay người sang phải đánh chỏ phải số 2 vào thái dương đối phương.
– Xoay người sang trái đánh chỏ trái số 2 vào thái dương.
– Dùng chân phải móc chân phải đối phương lên, đồng thời đánh  chỏ phải số 2 vào thái dương và hất văng đối phương ra.

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
10. Ôm ngang hông (bên phải):
– Tay trái nắm cùi chỏ tay phải đối phương, bước chân trái ra thành trung bình tấn, tay phải đánh chỏ chỏ số 6 ngang vào chấn thủy đối phương.
– Luồn tay phải ra sau ôm ngang hông, xoay hông, nhấc đối phương lên và quật ra trước.

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
11. Khóa tay dắt lối 1:

– Tay phải nắm cổ tay phải đối phương kéo về phía mình.
– Bước chân trái lên giẫm vào bàn chân phải hoặc bước sâu vào giữa 2 chân đối phương (tránh không cho đối thủ phản công lại bằng cách
lên gối), đồng thời dùng tay trái luồn qua tay phải đối phương khóa lại (tay phải bẻ xuống, tay trái đẩy lên).

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
12. Khóa tay dắt lối 2:
– Tay phải nắm cổ tay đối phương nhấc lên, đồng thời tay trái chém ngang (số 1) vào hông phải đối phương.
– Chém ngược tay trái vào khuỷu tay đối phương bẻ cong lại ra sau lưng khóa lại, xong tay phải vẫn nắm giữ, tay trái buông ra nắm vào cánh tay trái đối thủ xoay mạnh về phía bên trái, đồng thời bước chân phải lên cài vào giữa 2 chân đối phương .

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
KHÓA GỠ CĂN BẢN TRÌNH ĐỘ 2:

Bao gồm 12 đòn,

dùng cho Lam đai I cấp thi lên lam đai II cấp.
1. Nắm tóc trước lối 1 (tay phải):
– Dùng tay phải nắm tay phải đối phương giữ chặt lại .
– Bước chân trái lên, gài phía trước, giữa 2 chân đối phương, đồng thời tay trái vòng lên trên, đè mạnh vào phía sau khuỷu tay đối phương và đẩy xuống, tay phải bẻ ngược bàn tay đối phương lên.

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
2. Nắm tóc trước lối 2 (tay trái):
– Tay phải nắm vào cổ tay trái đối phương; tay trái chém số 1 vào hông trái, sau đó đánh móc vào khuỷu tay trái đối phương cho gập lại, dùng tay phải kéo xuống, tay trái nâng cùi chỏ trái đối phương lên.
– Chân phải đứng trụ, chân trái đá móc vào sau khớp gối trái phương cho ngã xuống.

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
3. Nắm tóc sau lối 1 (tay phải):
– Dùng tay trái nắm giữ bàn tay đối phương ngay trên đầu, tay phải đánh chỏ số 2 ra sau vào khuỷu tay phải đối thủ.
– Xoay người sang phải – ra sau, dùng chân phải đá móc vào phía sau khớp gối phải đối phương, đồng thời đánh chỏ ngang (số 7) vào cổ cho đối phương ngã ngửa ra.

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
4. Nắm tóc sau lối 2 (tay trái):
– Tay trái nắm giữ bàn tay trái đối phương lại, sau đó đánh chỏ phải số 2 ra sau vào khuỷu tay trái đối thủ.
– Chân trái đá từ trước ra sau vào phía trước cổ chân trái đối phương, đồng thời tay phải đánh mạnh từ trên xuống vào phía sau khớp khuỷu tay trái của đối phương.

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
5. Nắm tay cùng bên:
– Tay phải bị đối phương dùng tay trái cầm vào.
– Xoay bàn tay 1 vòng từ dưới – sang trái – lên trên.
– Tay trái cầm và bấm mạnh vào lưng bàn tay trái đối phương kết hợp cùng tay phải nắm lại, kéo xuống và lên gối phải vào lưng hoặc gáy đối phương.

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
6. Nắm tay khác bên:
– Xòe bàn tay phải ra và xoay 1 vòng từ dưới – sang trái – lên trên, sau đó nắm vào cổ tay đối phương.
– Rút chân phải dài ra sau thành đinh tấn thấp trái, kéo mạnh cho đối phương té nghiêng xuống, đồng thời tay trái đánh mạnh, chặn trên khuỷu tay đối phương đè xuống, (tay trái bẻ lên, tay phải chấn xuống, đứng thế đinh tấn, khom người).

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
7. Hai tay nắm một tay trước:
– Tay phải ta bị đối phương dùng 2 tay nắm lại.
– Bàn tay phải nắm lại, tay trái nắm vào nắm đấm của mình kéo mạnh về.
– Đồng thời dùng chân phải đạp ngang vào bụng cho đối phương cho bật ra.

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
8. Hai tay nắm hai tay trước:
– Hai tay ta bị đối phương dùng 2 tay nắm lại.
– Dùng sức xoay 2 bàn tay từ dưới – vào trong – lên trên, chùng 2 khuỷu tay lại, đưa bàn tay lên cao.
– Dùng lực, đẩy cạnh bàn tay trái của mình chém mạnh vào cổ tay trái của đối phương cho bung ra, sau đó chém cạnh tay phải số 4 vào cổ đối phương.

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
9. Hai tay nắm hai tay sau:
– Hai tay bị đối phương nắm lại từ phía sau.
– Chùng người xuống (phái bên phải), dùng gối phải chấn mạnh vào tay nắm của đối phướng cho tuột ra, đánh chỏ phải số 2 vào mặt đối phương.

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
10. Khóa sau vòng gáy:
– Giật mạnh 2 chỏ từ trên xuống cho 2 tay đối phương tuột ra, dùng 2 tay bẻ ngược 2 bàn tay của đối thủ ra sau; bước chân phải ra gài sau chân phải đối phương.Đá quyét chân phải cho chân phải đối phương bật lên, đồng thời đánh chỏ phải vào mặt.

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
11. Khóa tay dắt lối 3:
– Tay phải chụp vào cổ tay phải đối phương nhấc lên, đưa ngang qua trái.
– Dùng cạnh trong tay trái chém mạnh vào khớp khuỷu cho tay phải đối phương gập lại, luồn tay trái ra sau lưng đối phương và bẻ quặp tay phải lại.
– Tay phải nắm tóc hoặc dùng cánh tay xiết cổ đố phương, kéo về sau. Người đứng ngang kê hông vào lưng đối phương.

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 
12. Khóa tay dắt lối 4:
– Tay phải chụp nắm cổ tay phải đối phương đưa ngang sang trái, tay trái chém vào khuỷu tay đối phương, kết hợp xoay cổ tay phải bẻ quặp tay trên lưng đối phương theo chiều kim đồng hồ. Sau đó ấn, đè chỏ phải vào gáy cho đối phương cúi đầu xuống, rối rút tay trái ra xiết cổ đối phương, chân phải rút dài về sau, xoay hông trái về phía đối phương.

Download định dạng Video dành cho điện thoại:

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình lớn )

( Dành cho các máy có cấu hình màn hình nhỏ )

 

KHÓA GỠ CĂN BẢN TRÌNH ĐỘ 3:
1. NẮM TAY CÙNG BÊN SỐ 2:
– Tay phải nắm chặt cong tay lại đưa lên (từ ngoài vào trong)
– Tay trái luồn dưới nắm bàn tay đối phương, (ngón cái để trên lưng bàn tay)
– Tay phải xoay lại cùng nắm bàn tay của đối phương bẻ lật ngược lên (ngón tay cái để trên lưng bàn tay đối phương), đè cho mặt đối phương nghiêng xuống, đồng thời lên gối phải vào mặt.
2. NẮM TAY KHÁC BÊN SỐ 2:
– Xoay tay phải 1 vòng từ trong ra ngoài, nắm cổ tay đối phương lại nhấc cho tay đối phương cong lên.
– Dùng tay trái đánh vào khuỷu tay, bẻ cong ra sau lưng, đè đối phương ngã nằm nghiêng .
3. 2 TAY NẮM 1 TAY TRƯỚC SỐ 2:
– Nắm tay phải lại cong xuống, tay trái cầm vào nắm tay phải của mình.
– Bước chân trái lui về sau kéo cho đối phương chúi người về trước.
– Chuyển người lên đinh tấn phải, đồng thời thúc cùi chỏ thẳng vào ngực hoặc mặt của đối phương.
4. 2 TAY NẮM 2 TAY TRƯỚC SỐ 2:
– 2 tay nhấc lên, xoay từ ngoài vào trong nắm lấy 2 cổ tay đối phương.
– Nhấc 2 tay đối phương lên cho chéo lại, xoay người đấu lưng lại, kê vai quật đối phương ra trước.
5. 2 TAY NẮM 2 TAY SAU SỐ 2:
– Dùng gối phải gạt đè từ trên xuống vào tay nắm của đối phương cho tuột ra và đánh chỏ phải vào mặt.
– Tay trái nắm chặt tay trái của đối phương, bước chân trái ra sau xoay người, dùng chân trái làm trụ, đá chém tay phải, chân phải cho đối phương té xuống. Đứng đinh tấn trái tay phải đánh chặn trên bắp tay đối phương.
6. KHÓA NGHẸT CỔ TRƯỚC (lên gối)
– Chém tay trái xuống chận đòn lên gối, tay phải chém lối 4 vào bụng đối phương.
– Luồn đầu ra sau đứng cùng chiều với đối phương, tay trái nắm tay đối phương kéo bẻ ra, đồng thời đá chém tay phải, chân trái.
7. KHÓA NGHẸT CỔ SAU: (tay trái khóa luồn dưới cổ, tay phải đè trên đầu)
– Đánh chỏ phải lối 2 vào hông bên phải, xong đánh chỏ trái lối 2 vào hông bên trái.
– 2 tay đưa lên ôm đầu đối phương quăng qua trước.
7. KHÓA NGANG CỔ SỐ 1:
– Chuyển người sang phải, gài chân trái ra phía sau.
– Tay trái chém vào bụng, tay phải nắm tay đối phương kéo ra.
– Đá chém tay trái, chân trái cho đối phương té ngửa ra sau.
8. KHÓA NGANG CỔ SỐ 2: 
– Chuyển người sang phải, gài chân trái ra phía sau.
– Tay trái chém vào tay khóa của đối phương cho tuột ra (từ trong ra ngoài).
– Tay phải ôm chân phải đối phương, tay trái vòng ngang hông nhấc bổng đối phương lên, đập xuống đất.
9. KHÓA SAU VÒNG GÁY LỐI 2:
– Bước chân phải luồn ra sau, đối phương nhấc chân lên để tránh
– Nhảy lên giật mạnh chỏ xuống cho tay đối phương tuột ra.
– Đưa 2 tay lên ôm đầu đối phương quật ra trước.
10. BÓP CỔ TRƯỚC SỐ 3: 
– Đánh chỏ phải số 5 vào phía sau khuỷu tay trái đối phương
– 2 tay nắm bàn tay đối phương bẻ lật ngược lên, đè xuống cho thẳng tay, đồng thời rút chân trái ra sau đứng đinh tấn phải.
– Dùng chân trái đạp vào nách cho đối phương văng ra.
11. BÓP CỔ SAU SỐ 2:
– Tay trái luồn ra sau khóa 2 tay đối phương lại, đồng thời bước chân trái ra sau đứng đinh tấn trái, tay phải đấm múc vào bụng.
– Tay phải chém vào cổ cho đối phương thấp đầu xuống. Đồng thời nhảy lên kẹp cổ quăng đối phương ngã lộn về trước như đòn chân số 11.
12. XÔ ẨN ĐẠP BỤNG SỐ 1: 
– Tay trái nắm vào bắp tay phải đối phương, tay phải nắm vào ngực áo.
– Bước chân trái lùi ra sau một bước, khuỵu chân phải, nằm xuống dùng chân phải đạp vào bụng đối phương cho té lộn về trước.
13. XÔ ẨN ĐẠP BỤNG SỐ 2:
– 2 tay nắm 2 cổ áo đối phương,
– Bước chân trái lui ra sau, khuỵu chân phải, nằm xuống dùng chân phải đá vào bắp đùi trái đối phương đồng thời kéo mạnh cho đối phương lộn về trước.
– Vẫn nắm chặt cổ áo của đối phương theo đà lộn theo ngồi trên mình đối phương, tay trái đỡ sau đầu, tay phải đánh chỏ vào mặt.
14. XÔ ẨN ĐẠP BỤNG SỐ 3:
– 2 tay nắm vào ngực áo đối phương.
– Khuỵu 2 chân xuống, vừa nằm xuống đưa 2 chân đạp vào bụng cho đối phương lộn qua.
15. KHÓA TAY DẮT LỐI 5:
– Tay phải nắm vào cổ tay phải đối phương
– Dùng bàn tay trái đánh chặn từ trên xuống ngay khuỷu tay, bẻ cong lên (từ trái – sang phải – lên trên)
– Dùng chân phải đứng chặn sau chân trái đối phương, tay trái vẫn nắm cổ tay đồng thời dùng chỏ phải ngáng ngang cổ (hoặc giữ ở khớp chỏ) đối phương.
16. KHÓA TAY DẮT LỐI 6:
– Tay phải nắm cổ tay phải đối phương.
– Dùng bàn tay trái đánh chặn từ trên xuống vào khuỷu tay, bẻ cong lên. Kẹp tay phải đối phương vào nách trái.
– Tay Phải luồn dưới khuỷu tay đè đầu đối phương xuống (hoặc nắm vào tóc đối phương).

Share.

About Author

17 Bình luận

 1. TRẦN THIÊN THẠNH on

  Video giáo trình Vovinam của Vovinam Thái Nguyên rất bổ ích trong công tác phổ biến Vovinam rộng rãi trong thanh thiếu niên.
  Tuy nhiên, nếu được được bổ sung thêm một video tổng hợp của các video trong cùng một nhóm kỹ thuật thì sẽ thuận tiên hơn cho người sử dụng. Ví dụ sau 12 video khóa gỡ trình độ 1 dành cho lớp tự vệ thì bổ sung thêm một video chứa tất cả 12 thế khóa gỡ này. Tương tự cho tất cả các video khác.
  Xin cảm ơn.

 2. cam on vovinam Thai Nguyen, cac ban la nhung nguoi gop phan quan trong trong viec quang ba va phat trien mon phai vovinam. cac vidio cua cac ban rat de hoc,mong rang cac ban se co nhieu vidio huu ich nhu vay nua, toi da hoc duoc o cac ban rat nhieu.

  • Cảm ơn những ý kiến đóng góp khích lệ của bạn. Chúng mình sẽ cố gắng để có thể thực hiện những video chất lượng hơn trong tương lai. Rất mong bạn ủng hộ và sát cánh cùng vovinamthainguyen.vn

 3. cac video rat hay rat bo ich nhung cac ban cung can phai cung cap 1 so ki nang tap luyen truoc khi luyen cac chieu vo nhu: vat nga, tet hang,…de cac ban co the tu xem va hoc tu co ban den nang cao.

 4. vovinam nhà thiếu nhi quận 9 on

  khóa tay dắt lối 4 theo mình nghĩ bước chân trái lên bị hở bộ….nên mình thường bước chân pải.

 5. Cảm ơn các thầy và anh em đã làm những video rất bổ ích này. Hiện tại em đang tìm video các thế kiếm để tập luyện. Mong sớm được xem video về nội dung này của mọi người.

 6. Vovinamthainguyen bổ sung thêm Video cho phần khóa gỡ trình độ 3 nhé. Diễn tả bằng số thì những người không học võ làm sao mà hiểu được 🙂

Leave A Reply