Kỹ thuật tay không chống dao găm

0

Kỹ thuật Krav Maga bao gồm các đòn đấm đá quăng vật bẻ xiết, tay không chống vũ khí, và cả những huấn luyện tâm lý. Krav Maga chủ trương lợi dụng những phản xạ tự nhiên có sẵn trong mỗi người, và lợi dụng cả tâm lý hoảng hốt sợ hãi sao cho có lợi nhất trong việc phòng thủ và tấn công.
 

Nguồn: Youtube

Share.

About Author

Leave A Reply