Luật Bóng bàn (P 2)

0

Luật Bóng bàn (P 2) bong ban cay vot vang 1

 2.5 CÁC ĐỊNH NGHĨA
2.5.1 Một loạt đường bóng đánh qua lại là giai đoạn lúc bóng đang còn ở trong cuộc.
2.5.2 Bóng ở trong cuộc được tính từ thời điểm cuối cùng khi bóng nằm yêu trong lòng bàn tay tự do (tay không cầm vợt) trước khi được tung có chú ý lên lúc giao bóng cho đến khi loạt đường bóng đánh qua lại được quyết định là đánh lại hay tính 1 điểm.
2.5.3 Lần đánh bóng lại là một loạt đường bóng đánh qua lại mà kết quả của nó không được tính điểm.
2.5.4 Một điểm là một loạt đường bóng đánh qua lại kết quả của nó được tính điểm.
2.5.5 Tay cầm vợt là tay đang cầm chiếc vợt.
2.5.6 Tay tự do là tay đang không cầm vợt.
2.5.7 Một đấu thủ đánh quả bóng nếu như trong cuộc người đó chạm vào bóng bằng vợt của mình cầm trong tay hay dưới cổ tay cầm vợt.
2.5.8 Một đấu thủ cản quả bóng nếu bản thân người đó hay bất cứ vật gì mang trên người mà chạm vào quả bóng trong lúc bóng còn đang ở trong cuộc khi nó đang đi về phía mặt bàn và chưa vượt qua đường biên cuối, chưa chạm vào mặt bàn bên mình từ lúc đối phương đánh sang.
2.5.9 Người giao bóng là người đánh quả bóng đầu tiên trong mỗi loạt đường bóng qua lại.
2.5.10 Người đỡ giao bóng là người đánh quả bóng thứ hai của mỗi loạt đường bóng qua lại.
2.5.11 Trọng tài là người được chỉ định để điều khiển một trận đấu.
2.5.12 Người phụ tá trọng tài là người được chỉ định giúp trọng tài trong một số phán quyết nhất định.
2.5.13 Nói bất cứ vật gì đấu thủ mặc hoặc mang là bất cứ vật gì đấu thủ đang mặc hoặc đang mang khác ngoài quả bóng, ở lúc bắt đầu của lần đánh bóng.
2.5.14 Quả bóng được coi như vượt qua hoặc vòng qua bộ phận của lưới nếu nó đi qua bất cứ chỗ nào ngoại trừ phần giữa lưới và cọc lưới hoặc giữa lưới và mặt trên của bàn.
2.5.15 Đường cuối bàn sẽ được coi như kéo dài vô hạn ở cả hai phía.

2.6 QUẢ GIAO BÓNG
2.6.1 Lúc bắt đầu giao bóng quả bóng được đặt nằm im trên lòng bàn tay tự do mở phẳng, ở đằng sau đường cuối bàn và ở bên trên của mặt bàn.
2.6.2 Người giao bóng tung lên theo phương thẳng đứng, không được tạo ra bóng xoáy, để cho quả bóng lên cao ít nhất 16cm sau khi bóng rời khỏi lòng bàn tay không cầm vợt và sau đó rơi xuống không chạm bất cứ vật gì trước khi được đánh đi.
2.6.3 Khi quả bóng rơi xuống người giao bóng sẽ đánh quả bóng đó sao cho bóng chạm bên mặt bàn mình trước và sau đó mới nẩy qua lưới hoặc vòng qua các bộ phận của lưới, chạm trực tiếp vào bên mặt bàn của người đỡ giao bóng. Trong đánh đôi bóng phải của người giao bóng và người đỡ giao bóng.
2.6.4 Cả bóng và vợt đều phải ở phía trên mặt bàn kể từ điểm cuối cùng mà lúc đó quả bóng đặt im trước khi được tung lên và đánh đi.
2.6.5 Khi quả bóng được đánh đi, bóng phải ở phía sau đường biên cuối bàn nhưng không được xa hơn phía sau phần cơ thể của người giao bóng, trừ tay, đầu hoặc chân là bộ phận cách xa nhất với đường biên cuối bàn.
2.6.6 Trách nhiệm của người giao bóng là làm sao cho trọng tài hoặc phụ tá trọng tài thấy được là mình đã tuân thủ những yêu cầu đối với quả giao bóng tốt.
2.6.6.1 Nếu trọng tào thấy nghi ngờ về quả giao bóng của đấu thủ là không đúng luật, nhưng trọng tài và phụ tá trọng tài không chắc chắn là quả giao bóng đó trái luật, đối với lần đầu tiên của một trận đấu thì nhắc nhở mà không tính điểm;
2.6.6.2 Nếu tiếp tục trong trận đấu quả giao bóng của đấu thủ đó bị nghi ngờ về sự hợp lệ vì cùng một lý do hay bất kỳ lý do nào khác đấu thủ này sẽ không được tha không bắt lỗi vì nghi vấn và người đỡ giao bóng sẽ được 1 điểm;
2.6.6.3 Bất cứ khi nào có sự không tuân thủ rõ rệt các yêu cầu của quả giao bóng tốt thì không có sự nhắc nhở và người đỡ giao bóng sẽ được 1 điểm trong lần đầu tiên cũng như ở bất kỳ lần nào khác.
2.6.7 Trường hợp khác thường, trọng tài có thể nới lỏng những yêu cầu đối với một quả giao bóng tốt khi trước trận đấu được thông báo là sự tuân thủ giao bóng bị hạn chế do khuyết tật của đấu thủ.


2.7 QUẢ BÓNG TRẢ LẠI TỐT

Quả bóng được giao hay đỡ trả lại, đều phải đánh sao cho bóng vượt qua hoặc vòng qua bộ phận lưới và chạm trực tiếp phần bàn đối phương hay sau khi chạm vào bộ phận của lưới.

2.8 TRÌNH TỰ THI ĐẤU

2.8.1 Trong đánh đơn, người giao bóng đầu tiên thực hiện quả giao bóng tốt, sau đó người đỡ giao bóng sẽ trả lại bóng tốt và từ dó người giao bóng và người đỡ giao bóng luân phiên trả lại bóng tốt.
2.8.2 Trong đánh đôi, người giao bóng đầu tiên thực hiện quả giao bóng tốt, sau đó người đỡ giao bóng trả lại bóng tốt, rồi tới đồng đội của người giao bóng trả lại bóng tốt, kế tiếp đồng đội của người đỡ giao bóng trả lại bóng tốt và từ đó mỗi đấu thủ luân phiên nhau theo thứ tự trên mà trả lại bóng tốt.

2.9 BÓNG ĐÁNH LẠI
2.9.1 Loạt đường bóng đánh sẽ đánh lại.
2.9.1.1 Nếu khi giao bóng lúc vượt qua bộ phận lưới mà bóng chạm vào bộ phận lưới với điều kiện là quả giao bóng tốt hoặc bóng bị chạm chắn bởi người đỡ giao bóng hay đồng đội của người này;
2.9.1.2 Nếu bóng đã được giao đi khi người đỡ giao bóng hoặc cặp người đỡ chưa sẵn sàng với điều kiện là cả người đỡ hoặc đồng đội của người này chưa có ý định đỡ bóng;
2.9.1.3 Nếu quả bóng không được giao bóng tốt hay trả lại tốt hoặc mặt khác không tuân thủ những quy định do điều gây phiền nhiễu ngoài phạm vi kiểm soát của đối thủ;
2.9.1.4 Nếu trận đấu được tạm ngừng bởi trọng tài hay trợ lý trọng tài.
2.9.2 Trận đấu có thể bị tạm ngừng
2.9.2.1 Để sửa một điều sai về thứ tự giao bóng, đỡ giao bóng hoặc phía bàn đứng;
2.9.2.2 Để bắt đầu áp dụng phương pháp đánh khẩn trương;
2.9.2.3 Để cảnh cáo hoặc phạt một đấu thủ;
2.9.2.4 Do những điều kiện thi đấu bị xáo lộn trong một chừng mực nào đấy có thể ảnh hưởng tới kết quả của lần đánh bóng.

2.10 MỘT ĐIỂM
2.10.1 Trừ khi là quả bóng lại một đấu thủ sẽ được tính 1 điểm.
2.10.1.2 Nếu đối phương không giao bóng tốt;
2.10.1.3 Nếu sau khi vận động viên đã thực hiện một quả giao bóng tốt hay trả lại bóng tốt quả bóng chạm vào bất kỳ vật gì ngoại trừ bộ phận lưới trước khi được đối phương đánh đi;
2.10.1.4 Nếu sau khi đối thủ đánh bóng bay qua phần bàn mình hay vượt quá đường cuối bàn mà bóng không chạm vào phần bàn của mình;
2.10.1.5 Nếu đối thủ cản bóng;
2.10.1.6 Nếu đối thủ đánh bóng liên tiếp 2 lần;
2.101.7 Nếu đối thủ đánh bóng bằng một mặt cốt vợt mà mặt này không tuân theo đúng với những yêu cầu của điều 2.3.4, 2.4.4 và 2.4.5;
2.10.1.8 Nếu đối thủ của anh ta (chị ta) hoặc bất cứ vật gì mà người đó mặc hay mang trên người làm xê dịch mặt bàn đấu;
2.10.1.9 Nếu đối thủ của anh ta (chị ta) hoặc bất cứ vật gì người đó mặc hay mang trên người chạm vào bộ phận lưới;
2.10.1.10 Nếu bàn tay không cầm vợt của đối thủ chạm vào mặt bàn đấu;
2.10.1.11 Nếu đôi đối phương đánh bóng sai trình tự đã được xác định bởi người giao bóng đầu tiên và người đỡ giao bóng đầu tiên;
2.10.1.12 Như điều kiện đã quy định ở phương pháp đánh khẩn trương (2.15.2)

2.11 MỘT VÁN

2.11.1 Một đấu thủ hay cặt đôi được tính là thắng một ván khi họ được 11 điểm trước trừ khi 2 đấu thủ hay 2 cặp đôi đều đạt mỗi bên 10 điểm thì sau đó bên nào thắng liền 2 điểm trước nữa là thắng ván đó.
2.12.1 Một trận sẽ gồm các ván thắng của một số lẻ nào đó(*)

2.13 CHỌN GIAO BÓNG, ĐỠ GIAO BÓNG VÀ BÊN BÀN ĐỨNG
2.13.1 Quyền chọn giao bóng, đỡ giao bóng và bên bàn đứng trước sẽ được xác định bằng cách rút thăm. Người trúng thăm có thể chọn giao bóng hay đỡ giao bóng trước hoặc chọn bên bàn đứng lúc bắt đầu trận đấu.
2.13.2 Khi một đấu thủ hay một đôi đã chọn giao bóng hoặc đỡ giao bóng trước hoặc chọn bên bàn đứng lúc bắt đầu của trận đấu thì đối phương sẽ được quyền chọn cái khác.
2.13.3 Cứ sau 2 điểm đã được ghi thì đấu thủ hay cặp đôi đỡ giao bóng sẽ trở thành đấu thủ hay cặp đôi giao bóng và cứ như thế tiếp tục cho đến hết ván, trừ khi cả hai đấu thủ hay hai đôi đều đạt được 10 điểm hoặc áp ụng phương pháp đánh khẩn trương thì thứ tự giao bóng và đỡ giao bóng vẫn nh¬ vậy song mỗi đấu thủ chỉ giao bóng lần lượt cho ảnh hưởng điểm.
2.13.4 Trong mỗi ván của trận đánh đôi, đôi có quyền giao bóng trước sẽ chọn người nào của đôi mình giao bóng trước ở ván đầu tiên của trận đôi bên đỡ giao bóng sẽ quyết định ai là người sẽ đỡ giao bóng trước. Trong các ván tiếp theo của trận đấu, đấu thủ giao bóng trước tiên được lựa chọn người đỡ giao bóng trước tiên sẽ là người đã giao bóng cho đấu thủ này ở ván trước đó.
2.13.5 Trong đánh đôi, ở mỗi lần đổi giao bóng đấu thủ đỡ giao bóng trước đó sẽ trở thành người giao bóng và đồng đội của người giao bóng trước đó sẽ là người đỡ giao bóng.
2.13.6 Đấu thủ hoặc cặp đôi giao bóng đầu tiên trong một trận đấu sẽ đỡ giao bóng đầu tiên ở ván sau và ở ván cuối cùng của trận đánh đôi có khả năng xẩy ra thì cặp đôi của bên đến lượt đỡ giao bóng lần tới sẽ đổi thứ tự đỡ giao bóng khi một đôi nào đó đã đạt được 5 điểm.
2.13.7 Đấu thủ hay cặp đôi bắt đầu đứng ở phía bàn bên này của một ván thì ở ván sau sẽ bắt đầu đứng ở phía bàn bên kia và ở ván cuối cùng của trận đấu (có khả năng xẩy ra) thì đấu thủ hay cặp đôi sẽ thay đổi bên bàn đứng khi một đấu thủ hay cặp đôi nào đó đạt được 5 điểm.

2.14 SAI THỨ TỰ GIAO BÓNG, ĐỠ GIAO BÓNG VÀ BÊN BÀN ĐỨNG
2.14.1 Nếu một đấu thủ giao bóng hoặc đỡ giao bóng không đúng lượt của mình, trọng tài dừng ngay trận đấu khi phát hiện sai lầm và cho tiếp tục trận đấu với tỷ số đã đạt được mà người giao bóng và đỡ giao bóng phải theo đúng thứ tự như đã được xác định lúc bắt đầu trận đấu và trong đấu đôi thứ tự giao bóng được chọn bởi đôi có quyền giao bóng đầu tiên trong ván đã phát hiện ra sai lầm.
2.14.2 Nếu đấu thủ không đổi phía bên bàn đứng mà đúng ra họ phải đổi, trọng tài dừng ngay trận đấu khi phát hiện ra lỗi sai này và cho tiếp tục trận đấu với tỷ số đã đạt được theo đúng phía bên bàn đứng như đã được xác định khi bắt đầu trận đấu.
2.14.3 Trong bất kỳ trường hợp nào, tất cả những điểm đã đạt được trước khi phát hiện sai lầm đều vẫn được tính.

2.15 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH KHẨN TRƯƠNG(*)
2.15.1 Phương pháp đánh khẩn trương sẽ được áp dụng nếu khi đã thi đấu hết 10 phút mà ch¬a kết thúc xong một ván, ngoại trừ cả hai đấu thủ hay hai đôi đấu thủ đã đạt được ít ra tới 9 điểm hoặc là ở bất kỳ thời điểm nào sơm hơn theo yêu cầu của hai đấu thủ hay hai đôi đấu thủ.
2.15.1.1 Nếu bóng đang ở trong cuộc mà đã đến thời gian giới hạn thì trọng tài dừng trận đấu và trận đấu sẽ được tiếp tục với quả giao bóng bởi đấu thủ đã giao bóng của lần đánh bóng mà đã bị dừng lại;
2.15.1.2 Nếu bóng không ở trong cuộc khi đến thời gian giới hạn thì trận đấu sẽ tiếp tục với quả giao bóng thuộc về đấu thủ đỡ giao bóng ngay tức thì sau lần đánh bóng qua lại trước đó.
2.15.2 Sau đó mỗi đấu thủ sẽ luân phiên giao bóng cho từng điểm một và nếu đấu thủ hay cặp đôi đỡ trả bóng tốt 13 lần thì bên đỡ giao bóng sẽ được tính 1 điểm.
2.15.3 Một khi mà phương pháp đánh khẩn trương đã được áp dụng hoặc nếu 1 ván đã kéo dài hơn 10 phút thì tất cả các ván tiếp theo của trận đấu sẽ áp dụng phương pháp đánh khẩn trương.


3.1.1 PHẠM VI CỦA CÁC ĐIỀU LUẬT VÀ CÁC QUI ĐỊNH

3.1.1.1 Một cuộc thi quốc tế là cuộc thi đấu có thể bao gồm các đấu thủ của nhiều hơn một Liên đoàn.
3.1.1.2 Một trận đấu quốc tế là một trận đánh giữa các đội đại diện của các Liên đoàn.
3.1.1.3. Một giải thi đấu mở rộng là một giải thi đấu cho tất cả đấu thủ của các Liên đoàn tham gia.
3.1.1.4 Một giải thi đấu có giới hạn là một giải thi đấu hạn chế cho những đấu thủ trong các nhóm đã định rõ ngoài các nhóm theo tuổi.
3.1.1.5 Một giải mời là một giải thi đấu hạn chế cho những đấu thủ đã được định rõ mời riêng từng người.

3.1.2 PHẠM VI ÁP DỤNG

3.1.2.1 Trừ qui định đã ghi ở điều 3.1.2.2. Các điều luật (luật Bóng bàn) sẽ áp dụng cho các cuộc thi đấu Vô địch thế giới, Châu lục, Olympic, các giải mở rộng và trừ khi trái ngược đã được các Liên đoàn tham gia đồng ý, đối với các trận đấu quốc tế.
3.1.2.2 Ban chấp hành có quyền cho phép người tổ chức một giải thi đấu mở rộng chấp thuận thử nghiệm những sự thay đổi luật đã được Ban thường vụ qui định.
3.1.2.3 Những qui định đối với các Cuộc thi Quốc tế sẽ áp dụng cho
3.1.2.3.1 Các cuộc thi Vô dịch Thế giới và Olympic, trừ khi trái ngược đã được Ban chấp hành cho phép và báo trước cho các Liên đoàn tham dự;
3.1.2.3.2 Các cuộc thi vô địch Châu lục, trừ khi trái ngược đã được Liên đoàn Châu lục cho phép và báo trước cho các Liên đoàn tham dự;
3.1.2.3.3 Các giải quốc tế mở rộng, trừ khi trái ngược đã được Ban thường vụ cho phép và báo trước cho những người tham dự theo như điều 3.1.2.4;
3.1.2.3.4 Các giải thi đấu mở rộng, ngoại trừ qui định như ở điều 3.1.2.4;
3.1.2.4 Tr¬ờng hợp một giải thi đấu mở rộng không phù hợp với bất kỳ một điểm nào đó của những điều qui định này thì tính chất và phạm vi thay đổi sẽ được ghi rõ trong mẫu đơn đăng ký; sự hoàn tất và nộp bản đăng ký sẽ được xem như biểu hiện chấp thuận các điều kiện của cuộc thi đấu bao gồm cả những thay đổi đó.
3.1.2.5 Nên áp dụng các điều luật và những qui định đối với tất cả các cuộc thi đấu quốc tế, tuy nhiên các điều kiện là phải tuân thủ hiến chương; các cuộc thi đấu quốc tế hạn chế, các giải mời và các cuộc thi được công nhận là thi đấu quốc tế do những người chưa gia nhập Liên đoàn tổ chức có thẻ tiến hành theo những qui tắc của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đặt ra.
3.1.2.6 Các điều luật và những qui định cho các cuộc Thi đấu Quốc tế coi như đều được áp dụng trừ khi những thay đổi dã được đồng ý trước hay được công bố rõ trong điều lệ của cuộc thi.
3.1.2.7 Những giải thích chi tiết và những điều diễn dịch về những qui định bao gồm những đặc tính của các trang thiết bị sẽ được xuất bản như là các Tờ Kỹ thuật được Ban chấp hành cho phép và trong những sách Hướng dẫn dùng cho các nhân viên trận đấu và các Tổng trọng tài của giải.

3.2 TRANG BỊ DỤNG CỤ VÀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU


3.2.1 Trang bị dụng cụ được chấp thuận và phê chuẩn

3.2.1.1 Trang bị dụng cụ thi đấu được chấp thuận và phê chuẩn sẽ do Uỷ ban trang bị dụng cụ thay mặt Ban chấp hành điều khiển; sự chấp thuận hay sự được phép có thể bị Ban chấp hành rút lại bất kỳ lúc nào nếu việc tiếp tục thực hiện nó thấy sẽ phương hại cho thể thao;
3.2.1.2 Mẫu đăng ký hay điều lệ đối với mỗi giải thi đấu mở rộng sẽ ghi rõ những nhãn hiệu và các màu sắc của bàn, bộ phận lưới và bóng sẽ dùng cho các cuộc thi đấu đó; việc chọn trang bị dụng cụ sẽ do Liên đoàn trên lãnh thổ tổ chức cuộc thi chọn lựa từ những nhãn hiệu và chủng loại đang được Liên đoàn bóng bàn thế giới chấp nhận;
3.2.1.3 Lớp phủ mặt vợt trên mặt cốt vợt dùng để đánh bóng sẽ là nhãn hiệu và loại đang được Liên đoàn bóng bàn thế giới phê chuẩn và sẽ dán vào cốt vợt sao cho nhãn hiệu thương mại và biểu tượng của Liên đoàn được trông thấy rõ ràng ở gần cạnh cuối của bề mặt đánh bóng.

3.2.2 Quần áo

3.2.2.1 Quần áo thi đấu thông thường bao gồm áo ngắn tay và quần soóc hay váy, tất và giầy thi đấu; các quần áo khác như một phần hay cả bộ quần áo ngoài cũng không được mặc trong thi đấu trừ khi được tổng trọng tài cho phép.
3.2.2.2 Mầu sắc chính của áo, váy hay quần soóc ngoại trừ tay và cổ áo phải khác hẳn với mầu của bóng sử dụng.
3.2.2.3 Quần áo có thể mang số hay chữ viết trên lưng áo để xác định đấu thủ, Liên đoàn hay câu lạc bộ của người đó trong các trận thi đấu câu lạc bộ và các quảng cáo theo như các điều khoản 3.2.4.9.
3.2.2.4 Bất kỳ những con số mà những người tổ chức yêu cầu để xác định đấu thủ sẽ được ưu tiên hơn các quảng cáo và ở phần giữa lưng của áp; những con số đó sẽ giới hạn trong miếng vải có diện tích không quá 600cm2.
3.2.2.5 Bất kỳ dấu hiệu hay đồ trang trí(*) ở phía trước hay bên cạnh quần áo của đấu thủ và bất kỳ vật gì như trang sức mà đấu thủ đeo sẽ không được quá lộ liễu hay phản chiếu sáng vì làm trở ngại đối phương không quan sát được.
3.2.2.6 Quần áo không được mang những mẫu mã hay dòng chữ có thể gây xúc phạm hay làm cho cuộc đấu mang tai tiếng.
3.2.2.7 Bất cứ vấn đề gì liên quan đến sự hợp lệ hay khả năng có thể chấp thuận được của quần áo thi đấu sẽ do tổng trọng tài quyết định.
3.2.2.8 Các đấu thủ của một đội tham gia thi đấu đồng đội và những đấu thủ của cùng một Liên đoàn lập thành một đôi sẽ mặt quần áo giống nhau có thể ngoại trừ tất và giầy.
3.2.2.9 Các đấu thủ và các đôi thi đấu với nhau sẽ mặc áo khác mầu nhau rõ ràng để khán giả dễ phân biệt.
3.2.2.10 Khi các đấu thủ và các đội có quần áo giống nhau mà không thỏa thuận được ai sẽ thay thì sẽ quyết định bằng cách rút thăm.
3.2.2.11 Các vận động viên thi đấu ở giải Vô địch Thế giới, Olympic hoặc các giải Quốc tế mở rộng sẽ mặc các kiểu áo, quần soóc, váy do Liên đoàn của họ phê chuẩn.

3.2.3 Điều kiện thi đấu

3.2.3.1 Không gian nơi thi đấu không dưới 14m chiều dài, 7m chiều rộng và 5m chiều cao.
3.2.3.2 Diện tích thi đấu được quây chung quanh bằng các tấm chắn cùng có nền màu xẫm cao khoảng 75cm để ngăn cách nó với những diện tích thi đấu gần kề và khán giả.
3.2.3.3 Trong những cuộc thi đấu Thế giới và Olympic cường độ ánh sáng đo ở độ cao của mặt bàn ít nhất là 1000 lux đồng đềi trên toàn diện tích của mặt bàn và không ít hơn 500lux ở bất lỳ chỗ nào của diện tích thi đấu, với những cuộc thi đấu khác thì ít nhất là 600lux đồng đều ở mặt bàn và không dưới 400 lux ở bất kỳ chỗ nào của diện tích thi đấu.
3.2.3.4 Nơi mà cùng sử dụng một số bàn thì mức độ ánh sáng phải cùng nh¬ nhau cho tất cả các bàn đó và mức độ ánh sáng của hậu cảnh nhà thi đấu sẽ không được lớn hơn mức độ thấp nhất của diện tích thi đấu
3.2.3.5 Nguồn ánh sáng không được thấp hơn 5m so với mặt sàn.
3.2.3.6 Nói chung hậu cảnh phải tối và không có những nguồn sáng chói cũng như ánh sáng ban ngày chiếu qua những cửa số không che hay những lỗ hở vết nứt khác.
3.2.3.7 Sàn không phải là mầu sáng phản chiếu sáng hay trơn và mặt sàn không phải làm bằng gạch, bê tông hay đá; ở giải Vô địch thế giới và Olympic sàn nhà là sàn gỗ hay thảm cuộc bằng vật liệu tổng hợp có nhãn hiệu và chủng loại được Liên đoàn bóng bàn thế giới phê chuẩn.

3.2.4 Quảng cáo

3.2.4.1 Bên trong khu vực thi đấu, các quảng cáo chỉ biểu hiện trên dụng cụ hoặc các bộ phận biểu hiện trên dụng cụ hoặc các bộ phận thường có và ở đó không có thêm sự trưng bày đặc biệt nào.
3.2.4.2 Những mầu sắc huỳnh quang hoặc phát quang không được sử dụng ở bất cứ nơi nào trong khu vực thi đấu.
3.2.4.3 Chữ hoặc những biểu tượng ở mặt trong của những tấm chắn không được gồm có mầu trắng hay mầu da cam, cũng không quá 2 mầu và giới hạn chiều cao 40cm; đề nghị những cái đó nên cùng mầu như tấm chắn nhưng mầu sáng hơn hoặc tối hơn một chút.
3.2.4.4 Dấu hiệu trên sàn, ở cuối và bên cạnh của mặt bàn sẽ có mầu xẫm hơn hay sáng hơn một chút mầu của nền hoặc là mầu đen.
3.2.4.5 Có thể có tới 4 quảng cáo trên sàn khu vực thi đấu, ở mỗi cuốn bàn 1 cái, ở mỗi bên cạnh bàn 1 cái, mỗi cái có giới hạn trong diện tích 2,5m2, những quảng cáo đó phải cách các tấm chắn trên 1m và những cái ở cuối bàn không cách các tấm chắn trên 2m.
3.2.4.6 Có thể có 1 quảng cáo tạm thời ở cạnh bên của mỗi nửa bàn và 1 cái ở cuối bàn, khác biệt rõ ràng với bất kỳ quảng cáo cố định nào và mỗi cái được giới hạn trong một tổng chiều dài là 60cm; những cái đó sẽ không dùng cho những nhà cung cấp dụng cụ bóng bàn khác.
3.2.4.7 Các quảng cáo trên lưới sẽ là mầu sáng hơn hay tối hơn mầu nền của lưới và không ở trong phạm vi 3cm dọc theo băng mép trên của lưới và không che khuất tầm nhìn qua tấm lưới.
3.2.4.8 Các quảng cáo trên những bàn trọng tài hay đồ đạc khác trong khu vực thi đấu giới hạn trong một diệnt ích toàn bộ ở mặt là 750cm2.
3.2.4.9 Các quảng cáo trên quần áo của đấu thủ sẽ giới hạn đối với
3.2.4.9.1 Nhãn hiệu thương mại của nhà sản xuất, biểu tượng hay tên giới hạn trog một tổng số diệnt ích là 24cm2.
3.2.4.9.2 Không được quá 3 quảng cáo tách rời rõ ràng có giới hạn trong một diện tích kết hợp toàn bộ là 200 cm2 đằng trước và phía bên của áo;
3.2.4.9.3 Một quảng cáo có giới hạn trong một diện tích toàn bộ là 200 cm2 ở lưng áo;
3.2.4.9.4 Không được quá 2 quảng cáo, có giới hạn trong một diện tích kết hợp toàn bộ là 80 cm2 trên quần soóc hoặc váy.
3.2.4.10 Các quảng cáo trên những số đeo của đấu thủ có giới hạn trong một diện tích toàn bộ là 100cm2.
3.2.4.11 Các quảng cáo trên quần áo của trọng trài có giới hạn trong một diện tích toàn bộ là 40cm2.
3.2.4.12 Không được quảng cáo thuốc lá, đồ uống có rượu, hoặc các loại thuốc có hại trên quần áo hay số đeo của đấu thủ.

3.3 QUYỀN HẠN CỦA CÁC NHÂN VIÊN

3.3.1 Tổng trọng tài

3.3.1.1 Đối với mỗi cuộc thi đấu nói chung phải bổ nhiệm một tổng trọng tài, nhận dạng và vị trí (chỗ làm việc) của tổng trọng tài được báo cho những người tham sự và thích hợp thì báo cho các đội trưởng.
3.3.1.2 Tổng trọng tài có trách nhiệm
3.3.1.2.1 Điều hành rút thăm thi đấu;
3.3.1.2.2 Sắp xếp lịch trình của các trận đấu theo thời gian và bàn;
3.3.1.2.3 Chỉ định các nhân viên của các trận đấu;
3.3.1.2.4 Phổ biến sự triển khai phương án cho các nhân viên của trận đấu trước cuộc thi đấu;
3.3.1.2.5 Kiểm tra tư cách dự thi của các đấu thủ;
3.3.1.2.6 Quyết định có cho dừng trận đấu trong tình trạng cấp thiết hay không
3.3.1.2.7 Quyết định có cho phép đối thủ rời khu vực thi đấu trong một trận đấu hay không;
3.3.1.2.8 Quyết định có cho phép kéo dài thời gian đánh thử theo luật định hay không;
3.3.1.2.9 Quyết định có cho phép các đấu thủ mặc quần áo dài bên ngoài(*) ở một trận đấu hay không;
3.3.1.2.10 Quyết định bất cứ vấn đề nào giải thích các điều luật và các quy định bao gồm cả việc chấp thuận đối với quần áo, dụng cụ và điều kiện thi đấu;
3.3.1.2.11 Quyết định có được phép và các đấu thủ có thể tập dượt ở đâu trong tình trạng cấp thiết dừng trận đấu;
3.3.1.2.12 Thực hiện các biện pháp kỷ luật hành vi xấu hoặc các vi phạm khác đối với các quy định.
3.3.1.3 Khi, với sự đồng ý của ban điều hành cuộc thi, một số nhiệm vụ của tổng trọng tài sẽ được giao cho những người khác, những trách nhiệm cụ thể rành mạch và những vị trí (chỗ làm việc) của từng người trong số họ cần được báo cho những người tham dự, thuận tiện thì báo cho các đội trưởng.
3.3.1.4 Tổng trọng tài hay người có trách nhiệm đại diện cho tổng trọng tài khi vắng mặt phải luôn có mặt trong suốt thời gian thi đấu.
3.3.1.5 Khi tin chắc rằng cần thiết phải làm như thế thì tổng trọng tài có thể thay nhân viên của trận đấu bằng người khác bất cứ lúc nào, nhưng không thể sửa đổi một quyết định của nhân viên trận đấu đã bị thay thế về một vấn đề thực tế trong phạm vi thuộc thẩm quyền của người đó.

3.3.2 Các nhân viên của trận đấu

3.3.2.1 Một trọng tài và một phụ tá trọng tài được chỉ định cho mỗi trận đấu.
3.3.2.2 Trọng tài sẽ ngồi hay đứng ở phía cạnh bàn thẳng hàng với lưới và người phụ tá sẽ ngồi đối diện với trọng tài ở phía bên kia của bàn.
3.3.2.3 Trọng tài có trách nhiệm
3.3.2.3.1 Kiểm tra chấp thuận dụng cụ thi đấu cũng như các điều kiện thi đấu và báo cáo bất kỳ thiếu sót gì với tổng trọng tài;
3.3.2.3.2 Chọn ảnh hưởng quả bóng theo ngẫu nhiên như đưa ra ở điều 3.4.2.1.1-2;
3.3.2.3.3 Tiến hành rút thăm đẻ chọn giao bóng, đỡ giao bóng và các phía cuối của bàn;
3.3.2.3.4 Quyết định xem có thể nới lỏng những yêu cầu của điều luật giao bóng đối với một đấu thủ có khuyết tật;
3.3.2.3.5 Giám sát việc giao bóng, đỡ giao bóng, phía bàn đứng và sửa bất kỳ lỗi nào trong phương diện đó;
3.3.2.3.6 Quyết định mỗi loạt đánh bóng là một điểm hay là lần đánh lại;
3.3.2.3.7 Xướng điểm theo như thủ tục đã qui định;
3.3.2.3.8 Áp dụng phương pháp đánh khẩn trương vào thời điểm thích hợp;
3.3.2.3.9 Bảo đảm tính liên tục của cuộc đấu;
3.3.2.3.10 Có biện pháp giải quyết đối với những phạm vi qui định về chỉ đạo ngoài bàn và thái độ tác phong.
3.3.2.4 Trợ lý trọng tài sẽ quyết định quả bóng đang trong cuộc có chạm vào cạnh trên của bàn hay không, phía bàn mà gần anh ta nhất.
3.3.2.5 Trọng tài hoặc trợ lý trọng tài có thể
3.3.2.5.1 Quyết định động tác giao bóng của đấu thủ là trái với luật;
3.3.2.5.2 Quyết định là khác với một quả giao bóng tốt, khi bay qua hay vòng qua lưới bóng đã chạm vào bộ phận lưới;
3.3.2.5.3 Quyết định là đấu thủ đã cản bóng.
3.3.2.5.4 Quyết định rằng các điều kiện thi đấu bị xáo lộn ở một chừng mực nào đó nó có thể ảnh hưởng tới kết quả của loạt đường bóng đánh qua lại;
3.3.2.5.5 Tính khoảng thời gian của giai đoạn dượt bóng, thi đấu và các lần tạm nghỉ.
3.3.2.6 Có thể là trợ lý trọng tài hay một nhân viên khác thực hiện việc đếm số lần đỡ bóng của đấu thủ hay đôi đấu thủ khi tiến hành phương pháp đánh khẩn trương.
3.3.2.7 Một quyết định của phụ tá trọng tài hay người đếm theo đúng những qui định của điều 3.3.2.5-6 thì không thể bị trọng tài chính bác bỏ.
3.3.3 Khiếu nại
3.3.3.1 Không có một sự nhất trí nào giữa các đấu thủ trong một trận đấu cá nhân hoặc giữa những đội trưởng trong một trận đấu đồng đội lại có thể sửa đổi một quyết định về một vấn đề thực tế của nhân viên có trách nhiệm về trận đấu, cũng như về vấn đề giải thích Luật và các Qui định của tổng trọng tài có trách nhiệm về bất kỳ vấn đề gì của cuộc thi hay trận đấu tiến hành mà ban tổ chức điều hành chịu trách nhiệm.
3.3.3.2 Không có khiếu nại nào đưa cho tổng trọng tài để chống lại quyết định về một vấn đề thực tế của nhân viên có trách nhiệm của trận đấu hoặc đưa cho ban tổ chức điều hành về một vấn đề giải thích Luật hoặc các Qui định của tổng trọng tài.
3.3.3.3 Có thể khiếu nại với tổng trọng tài về quyết định của nhân viên của trận đấu trong việc giải thích Luật hoặc các Qui định và quyết định của tổng trọng tài sẽ là tối hậu.
3.3.3.4 Có thể khiếu nại với ban tổ cức điều hành thi đấu đối với một quyết định của tổng trọng tài về vấn đề của cuộc thi hay của trận đấu tiến hành mà có trong Luật và các Qui định và quyế định của ban tổ chức điều hành sẽ là tối hậu.
3.3.3.5 Trong trận đấu cá nhân chỉ có đấu thủ đang trong cuộc đấu xẩy ra vấn đề mới được khiếu nại; trong cuộc đấu đồng đội chỉ có đội trưởng của đội đang thi đấu nẩy sinh vấn đề mới được khiếu nại.
3.3.3.6 Đấu thủ hay đội trưởng có quyền thông qua Hiệp hội của mình khiếu nại tới Uỷ ban luật của Liên đoàn bóng bàn thế giới xem xét một vấn đề nẩy sinh về giải thích Luật lệ và các Qui định trong quyết định của tổng trọng tài hoặc về vấn đề phát sinh khi điều hành trận đấu trong quyết định của ban tổ chức cuộc thi.
3.3.3.7 Uỷ ban luật sẽ đưa ra một quyết định làm điều chỉ dẫn cho các phán quyết sau này và quyết định này cũng có thể là chủ đề bản kháng nghị của một Liên đoàn với Ban chấp hành hay với Hội nghị toàn thể nhưng nó sẽ không ảnh hưởng tới tính chung cuộc của bất kỳ phán quyết nào mà tổng trọng tài có trách nhiệm hoặc ban tổ chức điều hành đã đưa ra.

Xem Phần 3

Xem phần 1

 

Facebook Comments
Share.

Leave A Reply