Luật Điền kinh 2010

0
Biên soạn:IAAF (Hiệp hội các Liên đoàn Điền kinh Thế giới)
Tên sách:Competition Rules 2010
Tải về:Tại đây

Luật Điền kinh 2010 DuongVanThai358sn1992NamDinhHCV800mnamanhBD2

Áp dụng Luật Điền kinh mới vào thi đấu trong Đại hội TDTT toàn quốc 2010

NHỮNG ĐIỀU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT ĐIỀN KINH IAAF (HIỆP HỘI CÁC LIÊN ĐOÀN ĐIỀN KINH THẾ GIỚI) ĐƯỢC ÁP DỤNG VÀO ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI – 2010.

Điều 125: Tổ trưởng trọng tài
Tổ trưởng tổ trọng tài ở mỗi nội dung thi đấu có quyền cảnh cáo và loại ra khỏi cuộc thi bất kỳ một vận động viên nào có vi phạm về hành vi phi thể thao và có thái độ khiếm nhã.
 Các hành động cảnh cáo có thể được biểu thị bằng cách giơ thẻ vàng; còn giơ thẻ đỏ là biểu thị mức phạt đuổi ra khỏi cuộc thi
 Quyết định của Tổ trưởng trọng tài về cảnh cáo, truất quyền thi đấu của VĐV sẽ được thông báo với Tổ thư ký và các Tổ trưởng Trọng tài khác.
 
Điều 127: Trọng tài bắt phạm quy trên đường( trọng tài đường đua)
Các trọng tài sẽ báo cáo cho tổ trưởng trọng tài đường chạy về bất kỳ sự phạm luật nào, cho dù VĐV hoặc đội( các nội dung tiếp sức) không về đích.

Điều 137: Trọng tài điện tử
Để đảm bảo được thiết bị hoạt động một cách chính xác, trước và sau cuộc đấu, trọng tài điện tử phải cùng với các trọng tài giám định và dưới sự giám sát của các tổ trưởng trọng tài ( sẽ bố trí quan chức kỹ thuật quốc tế ITO) kiểm tra toàn bộ các số đo để khẳng định có sự thống nhất với các kết quả thu được khi sử dụng một thước dây kim loại đã được kiểm nghiệm về độ chính xác.
Những trọng tài kiểm tra sẽ ký vào một mẫu xác nhận và mẫu này sẽ đính kèm với biên bản thi đấu.

Điều 146: Kháng nghị và khiếu nại
Nếu tổ trưởng trọng tài đưa ra quyết định, có thể xảy ra khiếu nại tới Ban Trọng tài giải quyết khiếu nại. Ở những nơi mà tổ trưởng trọng tài không có mặt hoặc không thể tới được thì khiếu nại sẽ được gửi tới họ thông qua trung tâm thông tin kỹ thuật(TIC).
Nếu việc khiếu nại xảy ra trong 3 lần thực hiện đầu tiên của một nội dung nhảy hoặc ném đẩy có hơn 8 VĐV thi đấu, và vận động viên đó được vào vòng 3 lần cuối cùng( đối với các nội dung nhảy xa, nhảy 3 bước, đẩy tạ, ném lao, ném đĩa, ném búa) hoặc sẽ được nhảy ở các mức xà cao hơn( đối với các nội dung nhảy cao, nhảy sào) thì tổ trưởng trọng tài có thể cho phép VĐV đó tiếp tục thi đấu để đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.
Thành tích bị khiếu nại của VĐV và các thành tích khác đạt được khi thi đấu trong điều kiện có khiếu nại trở nên hợp lệ khi tổ trưởng trọng tài đưa ra quyết định sau cùng hoặc khiếu nại được Ban Trọng tài giải quyết khiếu nại giải quyết và quyết định xong.
Khiếu nại phải được viết, ký bởi Lãnh đội và phải nộp kèm theo 100USD, hoặc tương đương với số tiền đó. Số tiền này sẽ là tiền phạt nếu việc khiếu nại đó là sai.
Ghi chú: Các tổ trưởng trọng tài sau khi đưa quyết định về khiếu nại sẽ phải thông báo ngay lập tức cho phòng thư ký về thời gian đưa ra quyết định đó. Nếu tổ trưởng trọng tài không thể thông báo trực tiếp bằng lời với Đội/VĐV về vấn đề này thì thông báo về quyết định đó sẽ được niêm yết tại phòng thư ký.

Điều 162: Xuất phát
Việc phát lệnh xuất phát sẽ được sử dụng bằng súng (KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHÁT LỆNH TƯƠNG ĐƯƠNG).
Lỗi xuất phát: kể từ ngày 01/01/2010, trừ các nội dung phối hợp, bất kỳ VĐV nào mắc lỗi xuất phát sẽ bị truất quyền thi đấu. Trong thi đấu các môn phối hợp, bất kỳ VĐV nào mắc một lỗi xuất phát thì sẽ bị cảnh cáo. Bất kỳ VĐV nào mắc lỗi xuất phát tiếp theo sẽ bị truất quyền thi đấu( theo Điều 200.9c)
Điều 167:
Cách phân định khi thành tích bằng nhau
Nếu các trọng tài hoặc các trọng tài giám định ảnh đích không thể phân xác định được vị trí của VĐV theo Điều 164.2, 165.15, 165.21 hoặc 165.24 thì sẽ xảy ra trường hợp thành tích ngang bằng.
Để xác định xem đúng là đã có VĐV đạt thành tích bằng nhau, để sắp xếp thứ tự cho các vòng loại theo Điều 166.3(a) hoặc để chọn ra những vị trí đạt chuẩn vào các vòng tiếp theo sẽ căn cứ vào thời gian, Tổ trưởng Tổ trọng tài giám định ảnh đích sẽ xem xét thời gian thực tế đã được ghi lại của từng VĐV với độ chính xác là 1/1000 giây. Trong trường hợp sự ngang bằng thành tích xảy ra đối với trường hợp xếp hạng thứ tự thì sẽ phải xác định bằng rút thăm. Trong trường hợp sự ngang bằng thành tích xảy ra đối với trường hợp để chọn ra những vị trí đạt chuẩn vào các vòng tiếp theo sẽ căn cứ vào thời gian hoặc thứ hạng, những VĐV có thành tích ngang bằng nhau đó sẽ được sắp xếp vào thi đấu ở vòng tiếp theo hoặc, nếu việc đó không thể thực hiện được thì phải xác định rút thăm để chọn người được vào thi đấu ở vòng tiếp.

Điều 180: Những quy định chung
Các lần thực hiện
Ghi chú: nếu một hoặc nhiều VĐV được tổ trưởng trọng tài cho phép tiếp tục thi đấu trong điều kiện có kháng nghị theo Điều 146.6(b), những VĐV này sẽ thực hiện tất cả các lần trước khi các VĐV khác tiếp tục thi và nếu nhiều hơn một, thì thứ tự thực hiện sẽ tuỳ vào lượt bốc thăm ban đầu.
Các nội dung phối hợp
Những trường hợp thành tích bằng nhau:

Số lượng VĐV còn lại trong cuộc thiNhảy caoNhảy sàoCác ND khác
Nhiều hơn 31 phút1 phút1 phút
2 hoặc 31.5 phút2 phút1 phút
1 hoặc nhiều lần thực hiện liên tục2 phút3 phút2 phút

Trong những môn nhảy và ném đẩy,
Ngoại trừ nội dung nhảy cao và nhảy sào, thành tích tốt nhất thứ hai của các VĐV bằng nhau sẽ được dùng để phân định trên dưới. Sau đó, nếu cần thiết, thành tích tốt nhất thứ ba và dưới nữa sẽ được dùng để phân định thứ hạng.
Ngoại trừ các môn nhảy theo hướng thẳng đứng, trong trường hợp xảy ra thành tích ngang bằng nhau tại các thứ hạng, bao gồm cả thứ hạng nhất thì trường hợp thành tích bằng nhau vẫn được giữ nguyên.

Điều 181: Những quy định chung
Xếp hạng
Nếu nhiều hơn hai VĐV đều vượt qua mức xà cuối cùng như nhau, quá trình để xác định vị trí sẽ như sau:
(a) VĐV có số lần thực hiện ít nhất ở mức xà đã vượt qua cuối cùng sẽ ở vị trí cao hơn
(b) Nếu 2 VĐV bằng nhau, áp dụng điều 181.8(a), VĐV nào có số lần thực hiện thất bại ít nhất trong toàn bộ cuộc thi đấu, bao gồm cả mức vượt qua cuối cùng, sẽ ở vị trí cao hơn
(c) Nếu các VĐV vẫn có thành tích bằng nhau theo điều 181.8(b), các VĐV liên quan sẽ giữ thành tích ngang nhau, xếp cùng vị trí nếu không liên quan đến vị trí đầu.
(d) Nếu liên quan đến vị trí đứng đầu, các VĐV này có sẽ phải thực hiện 1 lần nhảy quyết định theo điều 181.9, nếu không sẽ được quyết định bởi: hoặc các điều lệ kỹ thuật áp dụng trước thi đấu, hoặc được quyết định trong cuộc thi đấu bởi người đại diện kỹ thuật, hoặc trọng tài giám sát (nếu không có người đại diện về kỹ thuật). Nếu không có lần nhảy nào được thực hiện, bao gồm nơi mà VĐV liên quan ở bất kì bục thi đấu nào quyết định không nhảy thêm nữa, kết quả hòa ban đầu sẽ giữ nguyên.
Ghi chú: mục (d) không áp dụng vào các nội dung phối hợp.

Đợt nhảy quyết định (Jump Off)
(a)Những VĐV cùng thi phải nhảy ở mọi mức xà cho tới khi phân định được người thắng cuộc, hoặc tới khi tất cả các VĐV có liên quan quyết định không nhảy nữa.
(b) Từng VĐV sẽ phải nhảy 1 lần ở từng mức xà.
(c) Đợt nhảy quyết định sẽ bắt đầu ở mức xà tiếp theo (theo điều 181.1), sau mức xà mà các VĐV có liên quan cùng thực hiện thành công.
(d) Nếu chưa phân định được, mức xà sẽ được nâng lên nếu hơn 1 VĐV thành công, hoặc hạ xuống nếu tất cả các VĐV hỏng, mức xà sẽ là 2cm trong nhảy cao và 5cm trong nhảy sào.
(e) Nếu 1 VĐV không nhảy, VĐV đó  tự động đánh mất quyền đối với hạng đầu tiên. Nếu chỉ còn có 1 VĐV thi đấu, VĐV đó sẽ được công bố là người thẳng cuộc dù cho anh ta có qua mức xà đó hay không.
 
Điều 230: Đi bộ thể thao
Tổ trưởng tổ trọng tài giám định hoặc trợ lý của anh ta sẽ thông báo với VĐV về việc truất quyền thi đấu, bằng cách giơ biển đỏ sớm nhất có thể sau khi VĐV kết thúc cuộc thi.

Chú ý: Những dòng in đậm, nghiêng đã có những sửa đổi, bổ sung.

Facebook Comments
Share.

Leave A Reply