Lý thuyết Côn nhị khúc – Vovinam

0

Sau đây là nội dung bài quyền được giới thiệu bởi võ sư Nguyễn Văn Hóa:
Nghiệm lễ, bái tổ thu quyền (Nhị khúc dắt bên hông trái)
1. Lui chân phải chảo mã, tay phải rút nhị khúc côn kéo cao lên trước trán, tay trái vòng chém đứng ra phía trước (mặt tiền).
2. Chân phải bước lên đồng thời tay phải phóng côn về phía trước, sau đó chuyển trọng tâm về chảo mã trái. Tay phải quay côn tròn bên phải ngược chiều kim đồng hồ.
3. Phóng chân phải tới trước, bổ côn từ trên xuống. Rút chân phải về chảo trái. Theo đà đưa côn về kẹp cứng ở nách phải.
4. Phóng chân phải tới trước, bổ côn từ trên xuống. Rút chân phải về chảo trái. Hất ngược côn ra sau, tay trái đón bắt côn dưới nách phải.
5. Chuyền đổi tay qua lại nhiều lần rồi về thế thủ căn bản.
Phản thế số 1 (có thể quay vài vòng trước khi bổ xuống).
– Xoay lại (mặt sau) bước chân phải lên chảo mã trái, quay số 8 xuống vài vòng.
– Phóng chân phải tới, đinh tấn phải. Đánh xéo từ trên xống 3 lần chuyển bộ về đinh trái. Tay trái đón bắt côn.
– Kéo chân phải, thủ chảo mã trái, lui chân phải ra sau, thủ chảo mã phải (cơ bản).
Phản thế số 2 (có thể quay côn bên phải vài lần trước khi tay trái đón bắt).
– Chuyền côn sau thắt lưng, chảo trái chuyền côn xéo sau lưng (mặt hữu) xoay lại chảo phải chuyền côn xéo sau lưng (mặt tả).
– Quay tròn côn trên đầu vài vòng theo chiều kim đồng hồ
– Quất ngang vào (lên chân phải). Hai chân xoắn lại xích tấn. Hai tay đan chéo trước ngực, côn vòng ra sau lưng, tay trái đón bắt
– Chuyền côn sau thắt lưng, chảo trái chuyền côn dưới nách phải. Lui chảo phải chuyền côn dưới nách trái. Thủ cơ bản.
Phản thế số 3 (động tác xiết cổ dừng lại ở thế thủ chữ T bên phải)
– Xoay lại (mặt hữu) đổi tay thủ chữ T bên trái, thủ cơ bản
– Quay tròn côn trên đầu vài vòng theo chiều kim đồng hồ
– Bước dài chân phải tới trước, đinh tấn phải thấp. Quét tròn dưới chân. Hai chân xoắn lại, xích tấn thấp. Hai tay chéo trước bụng. Tay trái đón bắt.
– Chuyền côn sau thắt lưng,chuyền côn xéo sau lưng, chuyền côn nách phải lui chân phải thủ cơ bản.

Lý thuyết Côn nhị khúc – Vovinam images q tbn ANd9GcTPj7JlECLfeFwdoJkoN5tuonld4OTYVi0sel2GfX2yqLpmGI6kF7eitvtPMA

Phản thế số 4 (động tác đánh xéo lên có thể quay số 8 lên vài vòng)
– Chuyền côn nách phải, quay ra trước (mặt tiền)
– Lên chân phải, bổ côn xuống, lót chân trái theo sau chân phải, hất ngược côn về vai phải, tay trái bắt dưới nách.
– Lên đinh tấn phải, thọc côn phải vào bụng.
– Rút phải về chảo mã trái quay số 8 lên vài vòng rồi bắt côn xéo sau lưng chuyền nách trái, chuyền nách phải. Lui chân phải về thủ cơ bản.
Phản thế số 5

– Quay lại (mặt hậu) chảo mã trái, phóng côn kẹp nách lui chân phải, chảo mã phải, hất ngược côn xéo sau lưng, tay trái bắt.
– Lên đinh tấn phải đánh xéo xuống 2 lần (có thể quay số 8 xuống)
– Vòng côn sau thắt lưng, tay trái đón bắt
– Chuyền nách trái, chuyền nách phải. Thủ cơ bản.
Phản thế số 6 (động tác xiết cổ dừng lại ở trung bình tấn, giăng côn ngang trước ngực).
– Bước chân phải qua (mặt hửu) chảo mã trái, đan chéo côn chận trước gối phải.
– Lên đinh tấn phải, đỡ côn ngang trên đầu. Quay lại (mặt tả) hai tay thu côn ngang sau cổ. Chảo mã phải.
– Lên đinh phải quất côn vòng ngang đầu, chuyển bộ quất vòng ngược lại vào hông. Theo đà vòng ra sau thắt lưng, tay trái đón bắt.
34. Chuyền nách trái, chuyền nách phải, thủ cơ bản.
Phản thế số 7 (động tác xiết cổ dừng lại ở thế thủ chữ T bên trái).
– Xoay lại (mặt hữu), đổi tay thủ chữ T bên phải. Thủ cơ bản.
– Lên tam giác tấn trái, quét vào chân.
– Lên tam giác tấn phải, quét vào chân ngược lại. Vòng bắt côn sau thắt lưng.
39. Chuyền xéo sau lưng, chuyền xéo sau lưng, chuyền nách trái. Thủ cơ bản.
Phản thế Số 8
– Chuyền côn sau thắt lưng, chuyền côn nách phải, kẹp côn nách phải (mặt tiền).
– Phóng chân phải tới, bổ côn xuống, lòn chân trái theo sau chân phải. Bắt côn dưới nách phải, thọc côn dưới bụng
– Lên đinh phải, thọc côn xéo lên cao
– Rút phải về chảo trái, kẹp côn nách phải, bắt côn nách phải. Thủ cơ bản.
Phản thế số 9 (động tác khóa tay vắt số 3 dừng lại ở đinh tấn phải. Hai tay đan chéo trước bụng, côn giăng ngang).
– Bước chân trái chéo sau chân phải, lật 2 tay lại, thọc côn phải.
– Xoay lại (mặt hậu). Thủ treo côn sau vai phải. Chảo mã phải.
– Bước chân lên chảo mã trái phải, quất xéo lên 2 lần (có thể quay số 8 lên). Lên phải đinh tấn, vòng côn qua đầu phạt ngang vào. Tay trái đón bắt.
– Lui chân phải, chảo phải, thủ cơ bản
Phản thế số 10
– Chuyền côn về nách phải lùi chân phải, chuyền côn về nách trái. Xoay qua (mặt tả) chuyền côn xéo sau lưng
– Lên đinh tấn phải, đánh xéo xuống 2 lần (quay số số 8 xuống). Lên chân trái sau chân phải, hất ngược côn bắt dưới nách
– Lên đinh tấn phải, thọc côn vào bụng.
– Lui chân phải về sau. Thủ cơ bản.
Phản thế số 11 (khóa tay vắt số 6 dừng lại trung bình tấn, côn trái thẳng đứng trước ngực, côn phải vuông góc với côn trái)
– Rút chân phải về chảo mã trái. Vòng tay thủ chữ trái bên phải (mặt tả)
– Xoay chéo chân (mặt hữu), căng côn ngang trên đầu (quay tròn)
– Lên đinh phải, quất vòng ngang vào cổ, chuyển tam giác tấn phải, quét ngang cổ chân. Chuyển đinh tấn phải, móc ngược từ dưới lên. Bắt dưới nách.
– Lui chân phải về thủ cơ bản
Phản thế số 12 (động tác trói binh khí là đập côn xuống đất)
– Động tác quật ngược phóng binh khí là quay cổ tay rồi quất ngang về phía đối phương. Quay lại (mặt tả) qụy tấn phải đập côn xuống đất. Đứng lên, giật ngược thu 2 côn về một tay, giắt trở lại vào hông trái.
Quay về (mặt tiền) bái tổ. Nghiêm lễ.


Facebook Comments
Share.

Leave A Reply