Nội dung thi lên đai môn Vovinam tỉnh Thái Nguyên

Đăng ngày 26/11/2013 bởi . Lượt xem bài: 7050

 

                 LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT TỈNH THÁI NGUYÊN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              BỘ MÔN VOVINAM – VIỆT VÕ ĐẠO

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

NỘI DUNG THI LÊN ĐAI MÔN VOVINAM – VIỆT VÕ ĐẠO TỈNH THÁI NGUYÊN

 

PHẦN 1: NỘI DUNG THI THỰC HÀNH

I. THI LÊN CẤP NHẬP MÔN (Đai xanh đậm)

1. Kỹ thuật căn bản:

–   Thực hiện 3/ 5 thế chiến lược (trong các TCL từ 1 – 5, do BGK chỉ định).

–   Yêu cầu: Đánh đơn.

2.  Khóa gỡ:

     Thực hiện 4/ 12 đòn khóa gỡ căn bản trình độ I ở nhóm 1 hoặc nhóm 2 (do BGK chỉ định)

 

Nhóm 1

Nhóm 2

+    Phản nắm ngực áo lối 1

+    Phản bóp cổ trước lối 2

+    Phản ôm trước cả tay

+    Phản ôm ngang hông

+    Khóa tay dắt lối 1

Phản ôm sau có tay

+ Phản Nắm ngực áo lối 2

+ Phản ôm trước không tay

+ Phản ôm sau không tay

+ Khóa tay dắt lối 2

* Kích chuột trái vào từng kỹ thuật

để xem video hướng dẫn

 

3. Thể lực

Chống đẩy:

  –  Đối với lứa tuổi dưới 15: Nam: 15 lần; nữ: 10 lần.

–  Đối với lứa tuổi trên 15: Nam: 20 lần (bằng nắm đấm); nữ: 15 lần.

Nhảy công lực (ngồi xổm bật cao, rút gối chạm ngực): Võ sinh thực hiện hết khả năng.

5. Lý thuyết võ đạo (vấn đáp): Bốc thăm 1 trong 5 câu hỏi (xem câu hỏi và đáp án ở phần 2)

 

II. THI LÊN CẤP LAM ĐAI I (Đai xanh đậm 1 vạch vàng)

1. Kỹ thuật căn bản:

     Thực hiện đánh đuổi (1 người đánh và 1 người đỡ) 3/ 5 thế chiến lược (từ TCL số 6 – 10).

2. Phản đòn căn bản:

Thực hiện 4/ 12 đòn phản các đòn tay căn bản trình độ I ở nhóm 1 hoặc nhóm 2 (do BGK chỉ định): 

 

Nhóm 1

Nhóm 2

+ Phản đấm thẳng tay trái

+ Phản đấm móc tay phải

+ Phản đấm thấp tay trái

+ Phản đấm lao tay phải

+ Phản đấm lao tay trái

+ Phản đấm múc tay phải

+ Phản đấm tự do số 1

+ Phản đấm thẳng tay phải

 

3. Quyền:  Bài Nhập môn quyền. (BGK chỉ định thực hiện từ 2-3 bộ)

4. Thể lực:

Chống đẩy:

– Đối với lứa tuổi dưới 15: Nam: 20 lần; nữ: 15 lần.

– Đối với lứa tuổi trên 15: Nam: 25 lần (bằng nắm đấm); nữ: 20 lần.

Nhảy công lực (ngồi xổm bật cao, rút gối chạm ngực): Võ sinh thực hiện hết khả năng.

5. Lý thuyết võ đạo (vấn đáp): Bốc thăm 1 trong 8 câu hỏi (xem câu hỏi và đáp án ở phần 2)

 

  III. THI LÊN CẤP LAM ĐAI II (Đai xanh đậm 2 vạch vàng)

1. Kỹ thuật căn bản:

Thực hiện đánh đuổi (1 người đánh và 1 người đỡ) 3/ 5 thế chiến lược (từ TCL số 11 – 15).

2. Phản đòn căn bản và khóa gỡ:

Thực hiện 7 đòn (phản các đòn chân căn bản trình độ I: 2/4 đòn; khóa gỡ căn bản trình độ II: 5/ 12 đòn) ở nhóm 1 hoặc nhóm 2 (do BGK chỉ định):

Nhóm 1

Nhóm 2

+ Phản đòn đá thẳng chân phải

+ Phản đòn đá cạnh chân phải

+ Phản đòn nắm tóc trước số 1

+ Phản đòn nắm tóc sau số 2

+ Phản nắm tay khác bên

+ Phản 2 tay nắm 2 tay trước

+ Khóa tay dắt số 3

+ Phản đòn đá tạt chân phải

+ Phản đòn đạp ngang chân phải

+ Phản nắm tóc trước số 2

+ Phản nắm tóc sau số 1

+ Phản nắm tay cùng bên

+ Phản khóa sau vòng gáy

+ Khóa tay dắt số 4

 

3. Đòn chân tấn công:

Thực hiện 2/ 4 đòn chân tấn công  (ĐCTC) số 2 và số 4; hoặc ĐCTC số 1 và số 3.

4. Quyền: Thập tự quyền pháp.

5. Thể lực:

  • Chống đẩy: Võ sinh thực hiện hết khả năng.
  • Nhảy công lực (ngồi xổm bật cao, rút gối chạm ngực): Võ sinh thực hiện hết khả năng.

6. Lý thuyết võ đạo (vấn đáp): Bốc thăm 1 trong 8 câu hỏi (xem câu hỏi và đáp án ở phần 2)

 

    IV. THI LÊN CẤP LAM ĐAI III (Đai xanh đậm 3 vạch vàng)

1. Kỹ thuật căn bản:

* Thực hiện đánh đuổi (1 người đánh và 1 người đỡ)  5 thế chiến lược số 16 – 20.

* Xô ẩn đạp bụng số 1 và số 2

* Khóa tay dắt số 5 và số 6

2. Bài song luyện số 1

3. Đòn chân tấn công số 5số 6

4. Quyền: Bài Long hổ quyền

5. Thi đấu đối kháng 2 hiệp, mỗi hiệp 2 phút (nghỉ giữa hiệp 1 phút)

  • Thể lực:
  • Chống đẩy: Võ sinh thực hiện hết khả năng.
  • Nhảy công lực (ngồi xổm bật cao, rút gối chạm ngực): Võ sinh thực hiện hết khả năng.

6. Lý thuyết võ đạo (vấn đáp): Bốc thăm 1 trong 7 câu hỏi (xem câu hỏi và đáp án ở phần 2)

 

V. THI LÊN CẤP CHUẨN HOÀNG ĐAI

* Điều kiện: Võ sinh đang ở cấp Lam III (đủ 06 tháng) và dưới 12 tuổi .

1. Kỹ thuật căn bản:

– Thực hiện đánh đuổi (1 người đánh và 1 người đỡ)  5 thế chiến lược số 21 – 25.

– Thực 8/16 thế phản đòn căn bản trình độ 2 (chỉ định).

2. Quyền: Bài Tứ trụ quyền

3. Thi đấu đối kháng 2 hiệp, mỗi hiệp 2 phút (nghỉ giữa hiệp 1 phút)

  • Thể lực:
  • Chống đẩy: Võ sinh thực hiện hết khả năng.
  • Nhảy công lực (ngồi xổm bật cao, rút gối chạm ngực): Võ sinh thực hiện hết khả năng.

4. Lý thuyết võ đạo (vấn đáp): Bốc thăm 1 trong 7 câu hỏi của cấp Lam đai III (xem câu hỏi và đáp án ở phần 2)

 

 

PHẦN 2: NỘI DUNG THI LÝ THUYẾT VÕ ĐẠO (VẤN ĐÁP) 

I.      THI LÊN CẤP NHẬP MÔN (Đai xanh đậm)

1. Câu hỏi 1: Vovinam – Việt Võ Đạo là gì? Do ai sáng lập?

– Đáp án: Vovinam là tên gọi được quốc tế hóa của từ Võ thuật – Võ đạo Việt Nam. Nhằm phân biệt với các võ phái khác và để cho người ngoại quốc dễ đọc, dễ nhớ.

     Về nội dung Vovinam gồm có 2 phần:  Võ thuật Việt Nam (Việt võ thuật) và Võ đạo Việt nam (Việt võ đạo).

 + Vovinam do Cố Võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1938.

2. Câu hỏi 2: Mục đích của em khi tham gia tập luyện Vovinam?

– Đáp án: Ngoài các mục đích chung của việc tập luyện Vovinam như rèn luyện sức khỏe, tính kiên trì, tránh xa các tệ nạn xã hội, tự vệ khi cần thiết,… võ sinh căn cứ vào mục đích đi tập võ của mình để trả lời.

3. Câu hỏi 3: Vì sao còn gọi Vovinam là Việt võ Ðạo ?

– Đáp án: Còn gọi Vovinam là Việt Võ Ðạo vì:

a/ Về nội dung, Vovinam có hai phần:
– Võ thuật Việt Nam (Việt Võ Thuật)
– Võ Ðạo Việt Nam (Việt Võ Ðạo)

b/ Vovinam là gốc rễ, cội nguồn; còn Việt Võ Ðạo là hoa trái của Vovinam sau quá trình mấy chục năm phát triển. Vì vậy có thể gọi là Vovinam hay Việt Võ Ðạo đều được. Cách gọi đầy đủ và đúng nhất là Vovinam – Việt Võ Ðạo

4. Câu hỏi 4: Khi “Nghiêm lễ” Việt võ đạo sinh đặt bàn tay phải lên trái tim với ý nghĩa gì?

– Đáp án: Khi nghiêm lễ, Việt võ đạo sinh đặt tay phải lên trái tim với ý nghĩa bàn tay thép đặt trên trái tim từ ái, đức dũng đi đôi với lòng nhân, Võ thuật gắn liền với võ Ðạo. Việt võ đạo sinh  chỉ được dùng võ để cảnh cáo, cảm hoá người chứ không phải để trừng phạt, trả thù người.

5. Câu hỏi 5: Có mấy điều sơ khởi cần ghi nhớ về kỷ luật võ đường (Câu lạc bộ)?

– Đáp án: Việt Võ Ðạo sinh cần ghi nhớ 3 điều sơ khởi sau đây về kỷ luật võ đường:

1. Ði tập đều đặn, đúng giờ. Ðến muộn phải báo lý do với Võ sư hoặc Huấn luyện viên phụ trách. Nghỉ tập phải xin phép.
2. Trong giờ tập phải chăm chỉ luyện tập, hoà nhã và giúp đỡ bạn bè.
3. Gặp người trên (võ sư hoặc huấn luyện viên) phải chào theo lối Nghiêm Lễ. Khi đến võ đường và trước khi ra về phải chào di ảnh cố võ sư sáng tổ môn phái.

II.         THI LÊN CẤP LAM ĐAI I (Đai xanh đậm 1 vạch vàng)

1. Câu hỏi 1: Hiện nay Vovinam – Việt võ đạo đang sử dụng mấy màu đai?

– Đáp án: Hiện nay trong hệ thống đai của Vovinam – Việt võ đạo đang sử dụng 3 màu đai: Xanh, vàng, đỏ (Riêng đai màu trắng chỉ dành cho võ sư Chưởng môn. Kể từ sau khi võ sư Chưởng môn mất năm 2010 thì đai màu trắng KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NỮA nhưng vẫn còn trong hệ thống đai của môn phái).

2. Câu hỏi 2: Quan niệm thông thường của người tập võ ra sao? Việt võ đạo sinh tập võ để làm gì?

– Đáp án: Quan niệm thông thường của người tập võ là để tự vệ. Việt võ đạo sinh tập võ cho thân thể khoẻ mạnh, trí tuệ minh mẫn, tâm hồn cao thượng để học tập, lao động, bảo vệ sự sống, đấu tranh cho lẽ phải và phục vụ tổ quốc.

3. Câu hỏi 3:Việt võ đạo sinh được phép dùng võ trong trường hợp nào?

 – Đáp án: Việt võ đạo sinh chỉ dùng võ khi danh dự bị xúc phạm, quyền sống bị đe doạ và bênh vực lẽ phải.

4. Câu hỏi 4: Hãy đọc điều tâm niệm thứ 1, 2?

– Điều tâm niệm số 1 :Việt võ đạo sinh nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại .
Điều tâm niệm số 2: . Việt võ đạo  nguyện trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên dấn thân, hiến ích.

5. Câu hỏi 5: Hãy đọc điều tâm niệm thứ 3, 4?

– Điều tâm niệm số 3: Việt võ đạo sinh  đồng tâm nhất trí, tôn kính người trên, thương mến đồng đạo.
– Điều tâm niệm số 4: Việt võ đạo sinh tuyệt đối tôn trọng kỷ luật, nêu cao danh dự võ sĩ.
6. Câu hỏi 6: Hãy đọc điều tâm niệm thứ 5, 6?

– Điều tâm niệm số 5: Việt võ đạo sinh tôn trọng các võ phái khác, chỉ dùng võ để tự vệ và bênh vực lẽ phải.
– Điều tâm niệm số 6: Việt võ đạo sinh chuyên cần học tập, rèn luyện tinh thần, trau dồi đạo hạnh.

7. Câu hỏi 7: Hãy đọc điều tâm niệm thứ 7, 8?

– Điều tâm niệm số 7:  Việt võ đạo sinh sống trong sạch, giản dị, trung thực và cao thượng.
– Điều tâm niệm số 8: Việt võ đạo sinh kiện toàn một ý chí đanh thép, nỗ lực, tự thân, cầu tiến.

8. Câu hỏi 8: Hãy đọc điều tâm niệm thứ 9, 10?

– Điều tâm niệm số 9: Việt võ đạo sinh sáng suốt nhận định, bền gan tranh đấu, tháo vát hành động.
– Điều tâm niệm số 10: Việt võ đạo sinh tự tin, tự thắng, khiêm cung, độ lượng, luôn luôn kiểm điểm để tiến bộ.

I.            THI LÊN CẤP LAM ĐAI II (Đai xanh đậm 2 vạch vàng)

1. Câu hỏi 1: Cho biết Sáng tổ Nguyễn Lộc quê ở đâu? Sinh và mất ngày tháng năm nào?

– Đáp án: Cố võ sư Sáng tổ Nguyễn Lộc sinh ngày mùng 8 tháng 4 năm 1912 tại làng Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây (nay là Hà Nội) và qua đời ngày mùng 4 tháng 4 năm 1960 tại Sài Gòn (nay là T.P Hồ Chí Mình).

2. Câu hỏi 2: Quan niệm dụng võ của Việt võ đạo ra sao?

– Đáp án: Quan niệm dụng võ của Việt võ Ðạo có 4 điểm:

a/ Không thượng đài
b/ Không gây lộn, không thử võ với mọi người hoặc môn phái khác.
c/ Ðể tự vệ
d/ Ðấu tranh cho lẽ phải .

3. Câu hỏi 3: Hiện nay tổ chức điều hành môn phái gọi là gì? Ai là người đứng đầu tổ chức này? Danh xưng là gì?

– Đáp án:

Hiện nay tổ chức có trách nhiệm điều hành môn phái có tên gọi là Hội đồng Chưởng quản, người đứng đầu Hội đồng là Võ sư Nguyễn văn Chiếu với danh xưng là Chánh Chưởng quản.

4. Câu hỏi 4: Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ nhất của Việt võ đạo sinh?

– Đáp án:

Điều tâm niệm thứ nhất nói về hoài bão và mục đích học võ của Việt võ đạo sinh, đó là đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại.

5. Câu hỏi 5: Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ hai của Việt võ đạo sinh?

– Đáp án:

Điều tâm niệm  thứ hai nói về nghĩa vụ của Việt võ đạo sinh đối với môn phái và dân tộc, đó là trung kiên phát huy môn phái và xây dựng thế hệ thanh niên dấn thân hiến ích.

6. Câu hỏi 6: Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ ba của Việt võ đạo sinh?

– Đáp án:

Điều tâm niệm thứ ba nói về tình đoàn kết trong môn phái. Muốn có đoàn kết thì Việt võ đạo sinh phải đồng tâm nhất trí; đối với người trên phải tôn kính, đối với đồng đạo phải thành thực thương mến nhau.

7. Câu hỏi 7: Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ tư của Việt võ đạo sinh?

– Đáp án:

Điều tâm niệm thứ tư nói về võ kỷ và danh dự võ sĩ, đó là tuyệt đối tôn trọng kỷ luật môn phái và luôn luôn nêu cao danh dự võ sĩ.

8. Câu hỏi 8: Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ năm của Việt võ đạo sinh?

– Đáp án:

Điều tâm niệm thứ năm nói về ý thức dụng võ của Việt võ đạo sinh là luôn tôn trọng các võ phái khác, chỉ dùng võ để tự vệ và bênh vực lẽ phải.

II.                     THI LÊN CẤP LAM ĐAI III (Đai xanh đậm 3 vạch vàng) VÀ CẤP CHUẨN HOÀNG ĐAI

1. Câu hỏi 1: Ý nghĩa của phù hiệu môn phái Vovinam – Việt võ đạo?

a.  Về màu sắc: Phù hiệu Việt võ đạo có 4 (bốn) màu :
– Xanh: Chỉ âm tố, tượng trưng cho biển cả và hy vọng,

– Vàng: Màu vinh quang hiển hách.

– Đỏ: Chỉ dương tố, tượng trưng cho lửa sống, sự đấu tranh hào hùng và kiên quyết.
– Trắng: Màu của thanh khiết chân tịnh, cao cả và thâm viễn tuyệt vời.
b. Về hình nét:
– Phù hiệu: Nền vàng, nửa trên vuông, nửa dưới hình tròn ghép lại tượng trưng cho nguyên lý Cương Nhu phối triển của Việt võ đạo biểu thị cho sự toàn chân, toàn thiện.
– Vòng tròn nhỏ xanh đỏ ở trong biểu thị cho âm và dương, vạch màu trắng ở giữa bao hàm ý nghĩa tương thôi, tương giao, tương sinh và thường dịch trong vũ trụ. Vòng tròn lớn bao quanh vòng tròn nhỏ màu trắng biểu tượng cho Đạo thể với sứ vụ phối hợp điều hòa, khắc chế, bao dung. Bản đồ màu vàng là hình thể bản đồ Việt Nam, biểu thị nguồn gốc xuất phát của môn phái Vovinam – Việt võ đạo.

c. Kích thước kỳ hiệu:

– Nền vàng, chiều ngang bằng 3/5 chiều dài.

– Vòng âm, dương, đạo bằng 1/3 chiều ngang.

2.Câu hỏi 2: Hiện nay Vovinam – Việt võ đạo có mấy màu đai? Ý nghĩa của các màu đai?

Việt Võ Ðạo có 4 màu đai: Xanh, Vàng, Ðỏ, Trắng

a/ XANH: Biểu thị màu hy vọng, với ý nghĩa người võ sinh bắt đầu đặt chân vào ngành võ thuật và tinh thần võ đạo.

b/ VÀNG: Biểu thị màu đất, với ý nghĩa võ thuật và võ đạo đã trở thành bản thể vững chắc của người môn sinh Việt võ đạo.

c/ ÐỎ: Biểu thị màu lửa, với ý nghĩa võ thuật và võ đạo bốc lên cao, tỏa sáng hướng đi củangười môn sinh Việt võ đạo.

d/ TRẮNG: Biểu thị màu tinh khiết, chân tịnh, với ý nghĩa võ thuật và võ đạo đã đạt đến độ cao siêu vô hạn của người tượng trưng cho tinh hoa môn phái.
3.
Câu hỏi 3: Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ sáu của Việt võ đạo sinh?

Điều tâm niệm thứ sáu nói về ý hướng và đời sống tinh thần của Việt võ đạo sinh là phải chuyên cần học tập (võ thuật, võ đạo, văn hóa, nghề nghiệp…) rèn luyện tinh thần và trau dồi đạo hạnh.

4. Câu hỏi 4: Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ bẩy của Việt võ đạo sinh?

Điều tâm niệm thứ bẩy nói về tâm nguyện sống của Việt võ đạo sinh. Đó là sống trong sạch, giản dị, trung thực và cao thượng.

5. Câu hỏi 5: Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ tám của Việt võ đạo sinh?

Điều tâm niệm thứ tám nói về ý chí của Việt võ đạo sinh. Việt võ đạo sinh phải rèn luyện cho bản thân một ý chí đanh thép, thích nghi với mọi thử thách gian nguy và nỗ lực tự thân cầu tiến.

6. Câu hỏi 6: Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ chín của Việt võ đạo sinh?

Điều tâm niệm thứ chín nói về suy cảm, nghị lực và tính thực tế của Việt võ đạo sinh là phải sáng suốt khi nhận định, bền gan khi tranh đấu và tháo vát khi hành động.

7. Câu hỏi 7: Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ mười của Việt võ đạo sinh?

Điều tâm niệm thứ mười nói về đức sống và tinh thần cầu tiến của Việt võ đạo sinh. Đối với bản thân, Việt võ đạo sinh phải tự tín, tự thắng, luôn luôn tự kiểm để tiến bộ. Đối với người phải khiêm cung độ lượng.

Khung chương trình giảng dạy Vovinam – Việt võ đạo1

Hệ thống màu đai mới trong môn Vovinam (cập nhật tháng 09 năm 2014)

Nguồn: Ban Kỹ thuật Bộ môn Vovinam tỉnh Thái Nguyên


Xem thêm : 

Mọi bình luận cho bài viết xin viết bằng tiếng Việt có dấu . Xin cảm ơn!

Gửi phản hồi

*

vovinam thái nguyên