Song luyện Vovinam

1

 

1. Bài liên hoàn đối luyện số 1

 
2. Bài song luyện số 1

Bài song luyện số 1(tham khảo thêm)

 

 
3. Bài liên hoàn đối luyện số 2

 
4. Bài đấu vật số 1

 
5. Bài song luyện số 2

Bài song luyện số 2 (tham khảo thêm)

 
6. Bài song luyện dao

Bài song luyện dao (tham khảo thêm)

 
7. Bài song luyện số 3

Bài song luyện số 3 (tham khảo thêm)

 

Share.

About Author

1 phản hồi

Leave A Reply