Wushu

Wushu Shanshou – từng là môn võ “đường phố” tàn độc

Viết ngày bởi Vovinam Thái Nguyên

Wushu Shanshou (WS) có tên gọi tiếng Việt là Tán thủ. Nó thực chất là một nhánh của môn võ Wushu. Trong Wushu được chia ra làm 2 trường phái chính đó là Wushu Taolu (thiên về quyền pháp, bài bản độ mềm dẻo của cơ thể) và Wushu Sanshou (tán thủ) – thiên về […]

Công thủ từ xa cùng Trường quyền

Công thủ từ xa cùng Trường quyền

Viết ngày bởi Vovinam Thái Nguyên

Trường quyền tục gọi là Bắc quyền, là môt khái niệm bao hàm các võ phái quyền cước thuộc miền Bắc Trung Hoa, sau này các bộ môn quyền này được các môn đồ Bắc Thiếu Lâm tích hợp vào hệ thống võ Thiếu Lâm rồi cải biến đi cho thích hợp đường lối kỹ […]

Tiến trình Wushu vào Việt Nam (kì 2)

Viết ngày bởi Vovinam Thái Nguyên

Wushu đến Việt Nam vào năm 1989, do công của ông Hoàng Vĩnh Giang khi tiếp thu tài liệu giáo khoa từ Nga gồm 7 bài ghi trong băng video mang về phổ biến trong nước. Đầu năm 1990 Hoàng Vĩnh Giang thành lập ban nghiên cứu Wushu, gồm một vài nhân vật tâm huyết ở miền Bắc. Trong năm 1990 đội tuyển Wushu Việt […]

Wushu – tinh hoa võ thuật hiện đại (Kỳ 1)

Viết ngày bởi Vovinam Thái Nguyên

Wushu là một môn võ thuật hiện đại của Trung Quốc với chương trình tập luyện các bài quyền tổng hợp từ các võ phái cổ truyền nổi tiếng như Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Không Động, Vịnh Xuân Quyền, Thái Cực Quyền…Dù tổng hợp tất cả các bài võ thuật vào một môn […]