Công tác chuẩn bị cho Giải Vovinam học sinh toàn quốc của Vovinam Thái Nguyên

Chào mừng các ngày lễ lớn của cả nước, kỷ niệm 79 năm ngày thành lập môn Vovinam – Việt Võ Đạo và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ngày 09/06/2017 Sở Giáo dục & Đào tạo Thái Nguyên đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao … Đọc tiếp Công tác chuẩn bị cho Giải Vovinam học sinh toàn quốc của Vovinam Thái Nguyên