Danh sách võ sư cao cấp được VSCM thăng đai ngày 29/3/2010

0

alt

 

1. VS. Nguyễn Văn Chiếu: Hồng Đai Đệ Ngũ Cấp ( 9 Đẳng Quốc Tế  )

2. VS. Nguyễn Văn Sen : Hồng Đai Đệ Ngũ Cấp ( 9 Đẳng Quốc Tế )

3. VS. Nguyễn Văn Vang : Hồng Đai Đệ Tứ Cấp ( 8 Đẳng Quốc Tế  )

4. VS. Trần Văn Mỹ : Hồng Đai Đệ Tứ Cấp ( 8 Đẳng Quốc Tế  )

5. VS. Nguyễn Chánh Tứ :Hồng Đai Đệ Tứ Cấp ( 8 Đẳng Quốc Tế  )

6. VS. Diệp Khôi ( Úc ) : Hồng Đai Đệ Tam Cấp ( 7 Đẳng Quốc Tế  )

7. VS. Lương Thuận Vui ( Mỹ ) : Hồng Đai Đệ Tam Cấp ( 7 Đẳng Quốc Tế  )

8. VS. Trang Phước Đức ( Pháp ) : Hồng Đai Đệ Tam Cấp ( 7 Đẳng Quốc Tế  )

9. VS. Võ Văn Tuấn : Hồng Đai Đệ Nhị Cấp ( 6 Đẳng Quốc Tế  )

10. VS. Nguyễn Tôn Khoa : Hồng Đai Đệ Nhị Cấp ( 6 Đẳng Quốc Tế  )

11. VS. Mai Văn Hiệp : Hồng Đai Đệ Nhị Cấp ( 6 Đẳng Quốc Tế  )

12. VS. Vũ Đức Thọ ( Mỹ ) : Hồng Đai Đệ Nhị Cấp ( 6 Đẳng Quốc Tế  )

13. VS. Nguyễn Hồng Tâm: Hồng Đai Đệ Nhất Cấp (5 Đẳng Quốc Tế  )

14. VS. Trần Đa : Hồng Đai Đệ Nhất Cấp (5 Đẳng Quốc Tế  )

alt

Share.

About Author

Leave A Reply