Một số bài hát về Vovinam

0

 

VOVINAM TÂM CA

VVÐ

 Link: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MEUi7Baeth


            Vovinam môn phái võ đạo sáng tạo do người Việt Nam.

            Vovinam đây nguồn sống anh dũng bất khuất của cháu con Lạc Hồng

            Vovinam nơi rèn đúc thah niên thành người hữu ích hiên ngang

            Vovinam truyền vào tâm tư thanh niên, một niềm tin lên hương, một tình thương bao la, một hoài bão cao xa. 

Quyết vì đất nước nêu cao gương hy sinh, điểm tô non sông uy linh, huy hoàng dưới ánh bình minh.

            Với bàn tay thép, với trái tim từ ái.  Người môn sinh Vovinam đấu tranh cho công bằng bác ái.  Xoa dịu vết thương đau cho mọi người.

            Với bàn tay thép, với trái tim từ ái.  Người môn sinh Vovinam phát huy tinh hoa đời sống mới.  Tô đậm trang sử mới cho Việt Nam.

            Vovinam, Vovinam, Vovinam trùm không gian, vượt thời gian.

            Vovinam, Vovinam, Vovinam…


NGÀY TƯỞNG NIỆM

Nguyễn Văn Thông

 Link: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=2dvIjUltHs

            Hôm nay ngày tưởng nhớ.  Khói hương nghi ngút tỏa bay.  Núi sông còn lưu luyến, mà người đã đi rồi.  Hỡi ơi, đấng sinh thành Vovinam.  Người đi trong vô cùng thương nhớ.  Bừng lên ý chí quật cường.  Người đã khuất nhưng tin yêu tràn khắp.  Người đã gieo bao nguồn sống cho cuộc đời.

            Những môn sinh Vovinam mang dòng hoài bão cao xa của người, đã từ lâu lâu rồi nghẹn lời.  Ðất nước tương lai, mọi bề vẹn toàn.  Quyết rèn tay thép báo đáp ân sư môn.

            Hôm nay cùng nghiêm lễ, chúng con cương quyết thành tâm.  Hiến dâng lời đoan quyết, nguyện sẽ noi gương người.  Hỡi ơi đấng sinh thành Vovinam, người xa nhưng tinh thần nhân ái.  Bừng lên soi sáng nhân quần.  Nền Việt Võ ghi sâu trong sử sách.  Một hướng đi gieo hạnh phúc cho cuộc đời.

 

 

LỬA SỐNG

Nguyễn Văn Thông

 Link: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lua-song-dang-cap-nhat/IW80E96B.html

 

            Ô ố ồ ô, ô ồ ô, ô ồ ồ, bùng lên lửa bùng lên, bùng lên cao ngất trời, đây tiếng gọi núi sông Việt Nam, đây cờ Nam phấp phới trước lửa thiêng, Việt Võ Ðạo Sinh chung sức gánh sơn hà, người võ sĩ không sờn gian khó, nuôi chí cả phát huy hùng tâm.  Lửa ơi !  ới ời ơi, bùng lên hãy bùng lên, hãy bùng cao, lửa sống, lửa sống, hãy bùng cháy, cháy mãi, lửa hãy cháy theo thời gian.

            Ô ố ồ ô, ô ồ ô, ô ồ ồ, bùng lên lửa bùng lên, bùng lên cao ngất trời, đây tiếng gọi núi sông Việt Nam, đây người Nam cất tiếng hát Quê Hương, lời Việt Nam cao ngất muôn đời ngọn lửa sống trui rèn tay thép, đưa nước Việt sánh vai ngàn nơi.  Lửa ơi ! ới ời ơi, bùng lên hãy bùng lên, hãy bùng cao, lửa sống, lửa sống, hãy bùng cháy, cháy mãi, lửa hãy cháy theo thời gian.

 

ÐỨNG VÙNG LÊN HÁT VANG VIỆT NAM

Nguyễn Tâm

 Link: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-D2e7CsIla


            Từ cuộc sống Vovinam vươn mình lên hiến thân vì nước.  Vượt rừng sâu lên đồi cao mang quyền cước giúp dân trừ gian.  Ngày rồi tháng dưới trăng luyện kiếm trui rèn chí đấu tranh kiên cường, sống hào hùng ngày hôm nay, vì tương lai quyết tâm luyện rèn.

            Lên trên rừng ta hỏi cây cao, xuống dưới biển ta hỏi rêu xanh và về đồng ta hỏi lúa chín! dòng giống ta Việt Nam anh hùng. Sinh ra đời ta gọi Việt Nam, chung tâm nguyện ta cùng hô lớn một Việt Nam, một giống dân Rồng Tiên da vàng.

            Cùng nhau ta lên đường đắp xây lại nhà.  Cùng nhau ta reo hò dấn thân vào đời.  Đi là đi ta tiến tới.  Hát vang vang ta xây đời mới.

            Cùng nhau ta đi bồi đấp thêm tình người.  Cùng nhau ta lên đường hát vang Hòa Bình.  Ði là đi ta tiến tới, cho ngày mai sáng tươi đời đời.  Ði là đi ta tiến tới cho ngày mai sáng tươi Việt Nam.

           

VIỆT VÕ SĨ CA

 Nhạc Võ Cao Nguyên – Lời: Huy Vũ

       

  Link: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7ADT4Iupdj


Việt Võ Sĩ như thân tùng, trong gió sương vươn chí cao quyết lòng.  Việt Võ Sĩ bao hùng sống, mang sức tài đọ cùng núi sông.

            TRÍ, ÐỨC, DỤC thành Tâm làm đầu, hảo hoà niềm tin ta đứng lên cùng giang tay, nước non còn tươi còn thắm, gót môn sinh còn in khắp nơi dấu giày.

            Việt Võ Sĩ tâm cho bền, ơn quốc gia ta quyết mong báo đền. Việt Võ Sĩ bao hùng sống, mang sức tài đọ cùng núi sông.

 

ANH HÙNG NGÀY MAI

  Link: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Anh-hung-ngay-mai-dang-cap-nhat/IW80E9BB.html


            Tiến lên nào ! Tiến lên nào ! Ðoàn ta đi dọc ngang ngàn hướng.  Tiến lên nào ! Tiến lên nào ! Ðường ta đi chói loà ánh dương.

            Anh hùng ngày mai, Việt võ Sinh ta vào đời, anh hùng ngày mai, rèn đúc tấm thân rạng ngời, vì tương lai quê hương, vì yêu giống nòi, bước ta đi dọc ngang khắp trời.

            Anh hùng ngày mai, hùng dũng hiên ngang trên đường.  Anh hùng ngày mai bền chí nguy nan coi thường, tràn niềm tin hăng say, mạnh như sóng cuồng, trước gian nguy thề quyết vung gươm.

Tiến lên nào ! tiến lên nào ! Ðoàn ta đi dọc ngang ngàn hướng.  Tiến lên nào ! tiến lên nào ! đoàn ta đi bồi đắp quê hương.

 


          VOVINAM TÂM CA

  Link: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MEUi7Baeth


Vovinam môn phái võ đạo sáng tạo do người Việt Nam. Vovinam đây nguồn sống anh dũng bất khuất của cháu con Lạc Hồng. Vovinam nơi rèn đúc thanh niên thành người hữu ích hiên ngang  Vovinam truyền vào tâm tư thanh niên, một niềm tin lên hương, một tình thương bao la, một hoài bão cao xa.

            Quyết vì đất nước nêu các gương hy sinh, điểm tô non sông uy linh, huy hoàng dưới ánh bình minh.  Với bàn tay thép, với trái tim từ ái.  Người môn sinh Vovinam đấu tranh cho công bằng bác ái.  Xoa dịu vết thương đau cho mọi người.

            Với bàn tay thép, với trái tim từ ái.  Người môn sinh Vovinam phát huy tinh hoa đời sống mới. Tô đậm trang sử mới cho Việt Nam. 

            Vovinam, Vovinam, trùm không gian, vượt thời gian. 

            Vovinam, Vovinam, Vovinam…


    VOVINAM HÀNH CA  

Tần Nhu

           Link:  http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=OZaX3cXKMq


  Việt Nam, Vovinam nối chí tiền nhân.  Việt Nam, Vovinam trài tim từ ái.  Vì tổ quốc tay thép vung lên. vì tự do anh dũng xung phong, diệt trừ ngoại xâm trị phường hại dân, bè lũ vô nhân. 

            Việt Nam, Vovinam hiến ích xả thân.  Việt Nam Vovinam hiếu trung thành tín.  vì nòi giống tu dưỡng tâm thân. Vì hậu sinh anh dũng nêu gương dù đầu lìa thân. dù hình hài tan, quyết không từ nan.

            Ðây dòng máu thiêng, bốn ngàn năm bất khuất kiên cường.  Ðây dòng máu thiêng, Việt Võ sinh hiến dâng tổ quốc.  Ðây hồn nước non ngọn đuốc thiêng ánh sáng soi đường.  Cách mạng tâm thân.  Vovinam lửa thiêng Lạc Hồng.  Sáng ngời bốn phương Vovinam tỏa chiếu hào quang.


Việt Nam, Vovinam nối chí tiền nhân.  Việt Nam, Vovinam trái tim từ ái.  Vì tổ quốc tay thép vung lên. Vì tự do anh dũng xung phong, diệt trừ ngoại xâm trị phường hại dân, bè lũ vô nhân. 

            Việt Nam, Vovinam hiến ích xã thân.  Việt Nam Vovinam
hiếu trung thành tín.  Vì nòi giống tu dưỡng tâm thân. Vì hậu sinh anh dũng nêu gương dù đầu lìa thân. dù hình hài tan, quyết không từ nan.

            Ðây giòng máu thiêng, bốn ngàn năm bất khuất kiên cường.  Ðây giòng máu thiêng, Việt Võ sinh hiến dâng tổ quốc.  Ðây hồn nước non ngọn đuốc thiêng ánh sáng soi đường.  Cách mạng tâm thân.  Vovinam lửa thiêng Lạc Hồng.  Sáng ngời bốn phương.

            Vovinam tỏa chiếu hào quang.Nhân Võ Ðạo Ca


Nhạc: Lê Minh Luân, Lời: Vs Nguyễn Đức Quỳnh Kỳ

Link:  http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ZLYPOVN8wP


Ðại dương pha màu áo xanh, tay thép tim vàng trên đường dấn thân. Vượt lên đi khắp năm châu reo niềm tin mới nhân võ đạo sinh. Thuần thuyên dũng nhân vuông tròn. Hòa nhân bốn phương chung dòng. Nguồn thiêng hiến dâng đời Việt Nam.

Bạn tôi tuy rằng Á , Âu xa cách phương trời nhưng chùng biết cao. Gặp nhau tay xiết trong tay ân cần tha thiết nhân võ đạo chung cùng xe kết dây tâm đồng.  Mừng vui nói không nên lời, rộn phiên khúc chân tình thái bình. 

Vovinam nhân võ đạo hương tin yêu loan truyền thời gian, cùng thời gian thắp đuốc tin hiến dâng loài người.

Vovinam nhân võ đạo tâm thân trong xanh màu đại dương, giầu tình thương vững can trường tiến lên đồng môn.

Một mai khơi nguồn sống vui hạnh phúc chan hoà đầy trời xướng ca. Luyện thân nung chí xung pha tâm hồn trong sáng nhân võ đạo sinh. Vạch ra hướng đi cho đời, đặt dung hóa trong tim người. Mùa xuân mai  bừng hoa ngát hương 


Hòa Khắp Muôn Phương 


Nhạc: Lê Minh Luân, Lời: Vs Nguyễn Đức Quỳnh Kỳ


Ðây non sông nước Nam, đất linh sinh bao anh hùng, bao nhiêu phen trái ngang, vẫn kiên gan không nao lòng, bằng hùng tâm từ ái, quyết rèn luyện thân cường tráng,  bước đi hiên ngang giữa trời, quyết đem tinh hoa võ đạo, hiến dâng cho đời đẹp mãi.

Ta say xưa dấn thân, xứng danh dân Nam kiêu hùng, vui xông pha đắp xây, xiết tay anh em lên đường, cùng đồng môn bền chí, sống hòa mực trong đạo nghĩa, nhớ ta con Tiên cháu Rồng, hát vang câu ca kết đoàn, hát vui an bình thế nhân. 

Trùng trùng từng đoàn môn sinh vượt tiến dinh cao, noi dấu chân lý  nhân võ đạo, Vovinam khoác áo đại dương, nhân võ đạo hòa khắp muôn phương, cách mạng tâm thân. 

Xây  tương lai ấm êm, dũng nhân mang trong tim vàng, vung đôi tay thép lên, thiết tha tin yêu con người, nòi dòng Tiên là đuốc sáng, bừng rọi soi ngàn hướng,  ngát hương yên vui đất trời, khí thiêng non sông đắp bồi, mãi luôn lưu truyền thế gian.

THEO DẤU MỘT ÁNH SAO

Thái Yên Chi

 

            Một ánh sao băng vươn trên nền trời cao sang tuyệt vời lung linh hào quang.  Là lúc thiên nhiên dang tay chào mời đưa chân một người chu du thời gian.

            Ghi công ơn Sáng Tổ, bao nhiêu năm gian khổ, trùn g dương dâng lên màu võ y. Tình yêu tha nhân vạch lối đi.  Một vì sao rơi cho muôn vì sao sáng.  Một người ra đi cho muôn người sau tới.  Muôn người sau tới đem thân hiến cho đời.  Muôn vì sao sáng trăng soi nghìn thu.

            Vừa lúc không gian dang tay chào mời đưa chân một người chu du thời gian.  Một ánh sao băng xuyên vờm trời, cao sang tuyệt vời lung linh hào quang.

 

THEO BƯỚC CHÂN NGƯỜI

            Người đi rồi qua ngàn cây, đau thương sao khóc lấp lánh trong đêm dài.  Người đi rồi như ngàn mây, biết đến lúc nào xum vầy.  Rồi một ngày con về đây dâng hương thiêng kính nhớ đến công ơn THẦY.  Nghìn muôn người tay cầm tay, nối kiếp sống hùng từ đây.

            Sóng dồn nhịp chân Người, đoàn môn sinh tiến ra ngàn nơi.  Nối liền nghiệp muôn đời, với tâm và thân đổi mới. Sấm rền lừng vang trời, Người anh linh dõi theo ngàn khơi.  Nhớ về người xa vời, tiếc thương Người không nguôi.

 

THANH NIÊN VIỆT VÕ ÐẠO

Thái Yên Chi

            Việt Võ Ðạo đoàn thanh niên hiên ngang mang áo xanh trùng dương.  Ðem hoa niên quyết nấu nung can trường, trong cơn phong ba sóng gió ta coi thường, gian nguy rèn chí kiên cường.  Việt Võ Ðạo đoàn thanh niên tâm tư man mác như trùng khơi, đem tin yêu tới hiến dâng muôn người, đem hương thanh cao tới chuốc thắm lên cuộc đời, say men hào khí đầy vơi.

            Sáng ngời tràn dầy vực mắt tinh anh.  Khí hùng tiềm tàng dòng máu Tiên Long.  Ta! thanh niên tương lai Việt nam, văn hiến xây nền bao nhiêu ngàn năm, hoa gắm tô bồi nét vàng son trên non sông vinh quang.

            Kiếm cờ còn ngút Mê Linh.  Sóng Bạch Ðằng  còn sục máu quân Nguyên.  Loa thần Chi Lăng dư âm còn vang. Gương Ðống Ða còn nghiêng soi trời Nam.  Mây núi trăng ngàn đá Trường Sơn muôn, muôn năm trơ gan.

 

NGƯỜI NỮ VÕ SINH

 

            Nếp áo trinh nguyên tuởi mộng mơ nhìn đời xao xuyến.  Quyết chí noi theo gương Nữ Kiệt anh hùng.  Này bàn tay rèn thép tâm thân và lòng tràn tình thương Bác ái, tiến lên đây người nữ võ sinh.

            Tiết xưa còn rạng ngời, bao việc tề gia một gánh lo toan.  Vết xưa còn lưu dấu, trống thúc Trưng Vương, kiếm thép Trinh Nương chốn xa trường.


ANH LINH SÁNG NGỜI

ANH_LINH_SÁNG_NGỜI
NHỮNG HOÀNG HÔN XƯA
nhạx_NHỮNG_HOÀNG_HÔN_XƯA

Share.

About Author

Leave A Reply