Nghiêm lễ ân sư

0

hinh

(Cảm tác Lễ giỗ đầu Chưởng môn Lê Sáng)


Thấm thoát tròn năm, Lễ giỗ đầu,

Thời gian. . . song ngoại, vụt bóng câu,

Những gì thương nhớ rồi phai loãng,

Rồi theo qua khứ. . . quặn lòng đau.


Tổ đường quạnh quẽ nhuộm ưu sầu,

Người đi, cảnh cũ, úa phai mau,

Tinh anh Thầy hẳn, hằng mong ước,

Đệ tử chung lưng đấu cật nhau.


Không gian ngào ngạt khói trầm vương,

Dáng Thầy ẩn hiện giữa vô thường,

Ngâm nga truyền tiếp lời di huấn,

Thương yêu tha thứ . . . Đức duy hương.


Đường trần nghiệt ngã. . . bụi mờ bay,

Khách trần hăm hở nhập cơn say,

Nhục vinh danh lợi. . . phù vân ảo,

Về Nguồn xin quyết tự hôm nay.


Suốt đời Thầy: Nhớ – Hướng Về Nguồn,

Vovinam: ngọc thước – kim khuôn,

Tâm nguyện dẫu tròn, nhưng chưa thỏa,

Nhìn dòng từ ái mãi trào tuôn.


Nửa thế kỷ nay học ân sư,

Giờ đây xin hứa trước ban thờ,

Dùng Bàn tay thép – Tim từ ái,

Đoàn kết đồng môn nguyện nhất như.


Hỡi các đàn em, hỡi các anh,

Năm chục năm qua ấm áp tình,

Hãy vì Môn Phái, xin đoàn kết,

Tâm Thân chính đại – Nghĩa quang minh.

 

09-9-2011

Hồng đai

Nguyễn Đức Quỳnh Kỳ

Share.

About Author

Leave A Reply