Song luyện Vovinam

1

 

Song luyện Vovinam song luyen vovinam zpsbee98b1d

1. Bài liên hoàn đối luyện số 1

 

2. Bài song luyện số 1

Bài song luyện số 1(tham khảo thêm)

 

 

3. Bài liên hoàn đối luyện số 2

 

4. Bài đấu vật số 1

 

5. Bài song luyện số 2

Bài song luyện số 2 (tham khảo thêm)

 

6. Bài song luyện dao

Bài song luyện dao (tham khảo thêm)

 

7. Bài song luyện số 3

Bài song luyện số 3 (tham khảo thêm)

 

Song luyện Vovinam song luyen vovinam zpsbee98b1d

Facebook Comments
Share.

1 phản hồi

Leave A Reply